Program Rodzina 500 Plus

Strona główna » Aktualności » Program Rodzina 500 Plus

wielkość tekstu:A | A | A

Program "Rodzina 500 +" to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze, w ramach którego rodziny zyskają 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.

Rodziny o dochodzie nieprzekraczającym 800 zł netto na osobę w rodzinie (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 1200 zł netto na osobę w rodzinie) otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski można składać od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Wniosek złożony w terminie Gmina rozpatrzy w ciągu trzech miesięcy.

Druki wniosków oraz wszelką pomoc przy ich wypełnieniu, można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, tel. 34 3285920. Wnioski można również pobrać za pomocą poniższych odnośników lub wypełnić i przesłać elektronicznie za pośrednictwem platform: ePUAP, PUE ZUS, emp@tia.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (załącznik nr 2); (Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 roku wyniósł 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie).
- w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (załącznik nr 4) albo nakaz płatniczy albo zaświadczenie właściwego organu gminy;
- w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ( załącznik nr 3);
- dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
- dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.
Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski do pobrania poniżej.

 

czytano: 5463 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Najlepsze warunki do uprawiania Nordic Walking w gminie Olsztyn dają Sokole Góry. Pierwszy Jurajski Zjazd Miłośników Nordic Walking w Gminie Olsztyn ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018