hamburger

MIASTO OLSZTYN – KONSULTACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O NADANIE MIEJSCOWOŚCI OLSZTYN STATUSU MIASTA, W DNIACH OD 7 GRUDNIA 2020 DO 15 STYCZNIA 2021

3 grudnia 2020

logo Gminy Olsztyn - amonit z napisem Olsztyn Słońce Jury

Rozpoczęliśmy proces przywracania praw miejskich Olsztynowi, należnego mu miejsca na mapie polskich miast. Inicjatywę tę poparła Rada Gminy Olsztyn. Kolejnym krokiem są konsultacje z mieszkańcami, które ruszają 7 grudnia 2020 r.

25 lutego 2020 r. Rada Gminy Olsztyn jednogłośnie podjęła uchwałę (Nr IX/127/20) w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej do odzyskania praw miejskich przez Olsztyn, a 10 września 2020 r. uchwałę (Nr XIII/164/20) w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Olsztyn konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Olsztyn statusu miasta. Konsultacje te odbędą się od 7 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. Mają one charakter deklaracji pisemnej w formie ankiety („ZA”,,PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”). W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy. W tym celu należy wypełnić ankietę konsultacyjną, załączoną poniżej. Formularz ankiety dostępny będzie także w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Gminy przy Pl. Piłsudskiego 10 w Olsztynie.

Bardzo zależy nam na Państwa opiniach na temat przywrócenia Olsztynowi praw miejskich. Chcemy wiedzieć, czy działania zapoczątkowane przez samorząd są zgodne z Państwa przekonaniami i wizją rozwoju miejscowości.

Wypełnione ankiety można dostarczyć w różnoraki sposób:
• składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Olsztyn,
• wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Olsztyn,
• zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl,
• wysłać elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

Wyniki konsultacji zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń.

FORMULARZ ANKIETY KONSULTACYJNEJ

LOGO WORDFORMULARZ ANKIETY KONSULTACYJNEJ

Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane ze statusem miasta znajdą Państwo w załącznikach poniżej:

BIULETYN Odzyskajmy prawa miejskie

KOMUNIKAT w sprawie przywrócenia praw miejskich

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2