hamburger

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA JEDNOGŁOŚNIE

29 kwietnia 2024

Rada Miejska w Olsztynie, po wysłuchaniu sprawozdania finansowego i raportu o stanie gminy, jednogłośnie udzieliła burmistrzowi, Tomaszowi Kucharskiemu wotum zaufania oraz absolutorium.

Podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Olsztyn, 26 kwietnia 2024 r. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Olsztyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
Wcześniej, pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn absolutorium za 2023 r.

INFORMACJE O BUDŻECIE
W 2023 r. dochody gminy wyniosły 55 046 992,66 zł, wydatki budżetu wyniosły 56 147 785,46 zł. Wynikiem finansowym w 2023 r. był deficyt w kwocie 1 100 792,80 zł, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
Stan finansów Miasta i Gminy Olsztyn jest stabilny i bezpieczny. Świadczy o tym wskaźnik wyznaczający dopuszczalny zakres zadłużenia gminy. W 2023 r. wyniósł 3,78 % wobec dopuszczalnych 24,53 %.

INWESTYCJE
Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 16 502 368,93 zł, w tym na:
1. Rozwój infrastruktury drogowej za ogólną kwotę 5 663 256,45 zł, m. in.:
• Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę 3 813 311,07 zł,
• Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice – Suliszowice, Jaroszów w gminie Żarki – wydatki na kwotę 767 590,60 zł,
• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrajnicy do skrzyżowania z ul. Gwiezdną – wydatki na kwotę 529 662,83 zł,
• Budowa ul. Konopnickiej w Olsztynie – wydatki na kwotę 219 440,18 zł,
• Budowa trasy rowerowej od Jeziorka Krasowego w Kusiętach do granic gminy Mstów – wydatki na kwotę 111 930,00 zł
• Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych – wydatki na kwotę 102 951,00 zł
2. Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na ogólną kwotę 2 005 111,77 zł
3. Rozwój infrastruktury oświetleniowej – zrealizowano wydatki na kwotę 464 571,00 zł
4. Rozwój infrastruktury w zakresie poprawy ochrony przeciwpożarowej na ogólną kwotę 1 368 588,07 zł, na zadania:
• Rozbudowa garażu OSP w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę 326 729,49 zł
• Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zrębicach – wydatki na kwotę 948 938,00 zł
• Modernizacja remizy OSP w Turowie – wydatki na kwotę 51 187,58 zł
• Dotacja na zakup quada dla OSP Zrębice – wydatki na kwotę 30 000,00 zł
• Dotacja za zakup quada dla OSP Olsztyn – wydatki na kwotę 12 000,00 zł.
5. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska na kwotę 6 187 481,81 zł na realizację zadania pn. Zielona Jura – wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona.
6. Budowa basenu w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę 90 315,28 zł.
7. Modernizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Zrębicach – zrealizowano wydatki na kwotę 127 000 zł
8. Odwodnienie zewnętrzne przedszkola w Olsztynie – zrealizowano wydatki na kwotę 199 985,00 zł
9. Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji – zrealizowano wydatki na kwotę 154 240,20 zł.

BASEN
W ubiegłym roku wybrany w przetargu wykonawca rozpoczął budowę basenu w Olsztynie, na którą to inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z programu rządowego „Polski Ład”.

OZE DLA MIESZKAŃCÓW
Zakończyliśmy montaż odnawialnych źródeł energii dla 260 gospodarstw domowych na terenie gminy, za sprawą unijnego dofinansowania.

DROGA NA CHOROŃ
Zakończyły się prace projektowe związane z budową drogi łączącej Biskupice i Choroń (połączenie drogowe i rowerowe między dwoma gminami i dwoma powiatami), na którą to inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 proc.). Termin wykonania zadania to grudzień 2024 r.

OSIEDLE POCZTOWCE
Podpisaliśmy umowę w wybranym w przetargu wykonawcą na zaprojektowanie i budowę dróg na nowym 15-hektarowym osiedlu w Olsztynie za 9,5 mln zł. Środki finansowe miasto i gmina Olsztyn pozyskała z „Polskiego Ładu”.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2