hamburger

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA JEDNOGŁOŚNIE

30 maja 2022

Rada Miejska w Olsztynie, po debacie nad raportem o stanie gminy, udzieliła burmistrzowi, Tomaszowi Kucharskiemu jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Olsztyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy Olsztyn, 26 maja 2022 r. za udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 r. zagłosowało 14 obecnych radnych.
Wcześniej, pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn absolutorium za 2021 r.

INFORMACJE O BUDŻECIE
W 2021 r. dochody gminy wyniosły 50 225 920,91, co stanowi 99,06% założonego planu. Wynik budżetu osiągnięty w 2021 r. jest dodatni i wynosi 3 599 114,77 zł. Wykonane dochody bieżące były o ponad 8 mln zł większe od wydatków bieżących.
Wydatki budżetu w 2021 r. wyniosły 46 626 806,14 zł ogółem, co stanowi 90,95% planu.
– Nadwyżka budżetowa – 3,56 mln zł oraz nadwyżka operacyjna przekraczająca 8 mln zł pozwala optymistycznie spojrzeć na realizację tegorocznych inwestycji – mówi Tomasz Kucharski, burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn.
Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 7 092 046,01 zł. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku należały:
1. Budowa infrastruktury drogowej za ogólną kwotę 2 910 059,46 zł, w tym:
• Przebudowa ul. Południowej w Turowie.
• Rozpoczęcie budowy trasy rowerowej Olsztyn – Żarki.
• Zakończenie budowy chodnika w Kusiętach przy drodze powiatowej w Kusiętach (razem z powiatem częstochowskim).
• Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Biskupice-Zaborze (razem z powiatem częstochowskim).
2. Budowa infrastruktury oświatowej za ogólną kwotę 1 757 706,47 zł, w tym:
• Zakończenie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o oddział przedszkolny.
• Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach.
3. Rozwój infrastruktury oświetleniowej na kwotę 800 838,00 zł, w tym: budowa oświetlenia przy drogach gminnych: oświetlenie rejonu Stawów Borowe o raz ul. Asnyka, budowa oświetlenia na ul. Norwida w Olsztynie oraz łącznika ul. Botanicznej i Karlińskiego, budowa oświetlenia ul. Akacjowej w Turowie, budowa oświetlenia ul. Urwistej w Olsztynie.
4. Projekt „OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn”.
5. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Krasowego w Kusiętach.
6. Budowa budynku gospodarczo-garażowego na zapleczu Urzędu.
7. Modernizacja wejścia do budynku urzędu, malowanie elewacji i instalacja odwodnienia za budynkiem.
8. Zakup pakamer na boisko w Kusiętach.

Zaplecze z parkingiem
W ubiegłym roku rozpoczęły się także prace przy zagospodarowaniu zaplecza za budyniem Urzędu, gdzie od lipca działać będzie m.in. parking. Rok 2021 stał też pod znakiem uruchomienia publicznej, bezpłatnej komunikacji po terenie całej gminy.

Droga na Choroń
W ubiegłym roku pracowaliśmy także nad skrótem drogowym i rowerowym między Biskupicami i Choroniem (połączenie między dwoma gminami i dwoma powiatami), na którą to inwestycję gmina pozyska dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 proc.). Przetarg na realizację tego zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostanie ogłoszony jeszcze w czerwcu tego roku.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2