Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

wielkość tekstu:A | A | A

Wójt Gminy Olsztyn ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych uczestniczącego w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez Gminę Olsztyn w 2020 r. z zakresu:

·         nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

·         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

·         wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu,

·         ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

·         działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.


Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze zm.) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

Osoby chętne do pełnienia opisanej wyżej funkcji prosimy o nadesłanie zgłoszenia oraz deklaracji poparcia ze strony organizacji, w której imieniu występują.

W zgłoszeniu należy podać, dane kandydata oraz funkcję pełnioną w organizacji.

Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

 

Zgłoszenia i deklaracje należy składać w terminie do 17 grudnia 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres lub e-mailem mchaladus@olsztyn-jurajski.pl.

 

czytano: 264 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Niepowtarzalna sceneria zamkowego wzgórza i okolic Olsztyna służyła znakomitym reżyserom do kręcenia ujęć znanym filmów: Rękopis znaleziony w ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018