Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Strona główna » Aktualności » Zasiłek opiekuńczy przedłużony

wielkość tekstu:A | A | A

KRUS informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 28 czerwca 2020 r.


Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

    Od 25 maja 2020 r. obowiązują przepisy, które mówią o tym, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonym rolnikom i domownikom, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1.    dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
2.    dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
3.    dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
4.    dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


    Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który:

 •     w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek podejmie decyzję o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2020 r.,
 •     złożył wniosek o ww. świadczenie przed wejściem w życie nowych przepisów i wskazał okres opieki nad dzieckiem po 24 maja 2020 r.
 •     spełnił pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku.

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy:
•    Drugi z rodziców może zapewnić opiekę lub poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.
•    Ubezpieczony nie uzyska prawa do zasiłku opiekuńczego w okresie przebywania na zasiłku chorobowym w związku z czasową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym lub w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.
•    Ubezpieczony jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Ubezpieczony, który wykorzystał okres opieki w sposób niezgodny z celem tej opieki traci prawo do zasiłku opiekuńczego za cały okres.


W jakiej wysokości przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień opieki wynosi 32,41 zł (tj.1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr).

W jaki sposób można starać się o zasiłek opiekuńczy?


    Starając się o przyznanie ww. świadczenia, należy prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/  oraz wysłać:

 •     za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 •     w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
 •     za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
 •     osobiście
   

czytano: 228 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Niepowtarzalna sceneria zamkowego wzgórza i okolic Olsztyna służyła znakomitym reżyserom do kręcenia ujęć znanym filmów: Rękopis znaleziony w ...dalej

Ogloszenia
 • link link link link link link link link link link
 • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018