Master Plan dla term jurajskich

Strona główna » Aktualności » Master Plan dla term jurajskich

wielkość tekstu:A | A | A

Gmina Olsztyn ogłosiła przetarg na opracowanie studium możliwości zagospodarowania i wykorzystania komercyjnego terenu inwestycyjnego w jurajskiej gminie Olsztyn (tzw. Master Plan) dla projektu pn. „Termy jurajskie – promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn”.

Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia tj. Master Planu, jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz analiz ekonomiczno – finansowych m.in.: SWOT, barier inwestycyjnych, korzyści i ryzyka realizacji przedsięwzięcia. Master Plan jest częścią projektu pn. „Termy jurajskie – promocja walorów inwestycyjnych gminy Olsztyn”. W kolejnych etapach zaplanowano produkcję materiałów promocyjnych oraz udział w targach organizowanych w czterech krajach UE. 

Koncepcja zagospodarowania terenu ma uwzględniać kompleks obiektów bazujących na wodach termalnych (kąpielisko termalne, hotel, SPA, obiekty gastronomiczne, korty tenisowe, etc.) lub innych. Propozycje rozwiązań architektonicznych mają być wkomponowane w istniejące otoczenie przestrzenno – funkcjonalne i przyrodnicze, uwzględniające m.in. zachowanie walorów krajobrazowych Olsztyna i panoramę okolicy obserwowaną z ruin średniowiecznego zamku i okolicznych wzgórz, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska i urządzenia terenu, w tym zieleni.

Master Plan będzie podstawowym materiałem promocyjnym kampanii – narzędziem, za pomocą którego Gmina będzie promować teren inwestycyjny oraz możliwości jego zagospodarowania. Dystrybucja studium zagospodarowania prowadzona będzie wieloma kanałami, m.in. poprzez: stronę internetową Gminy Olsztyn, zamieszczenie w materiałach promocyjnych, prezentacje podczas konferencji, spotkań.

Masterplan jest częścią  kompleksowego projektu  promujacego teren inwestycyjny,  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu sfinansowany będzie również udział gminy w zagranicznych targach inwestycyjnych  m.in we Francji  i  Niemczech oraz druk folderów, ulotek  oraz innych  materiałów promocyjnych.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu można składać do dnia 23.10.2012 do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn; Biuro Obsługi Interesanta.

Więcej informacji na stronie www.olsztyn.bip.jur.pl oraz w Urzędzie Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn pok. nr 16.

czytano: 2804 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Na terenie gminy Olsztyn znajduje się największy rezerwat na Jurze - SOKOLE GÓRY, a w nim najgłębsza znana jurajska jaskinia STUDNISKO o głębokości ...dalej

Sokole Góry
Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018