hamburger

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

29 czerwca 2021

wózek inwalidzki


Gmina Olsztyn realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu – 23 307 złotych.
Dofinansowanie – 23 307 złotych.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystenta. Program ma na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Ponadto program ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest dla:
• Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
• Osób pełnoletnich niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W ramach Programu zatrudnionych jest dwóch asystentów dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Olsztyn.

Do głównych zadań Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należy pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie korzystania z życia społecznego.

Korzyści – Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku. Zmniejszenie wykluczenia osób niepełnosprawnych. Aktywniejsze życie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, rozrywkowym i sportowym.

Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
w okresie 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2