hamburger

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

16 lutego 2024

niepełnosprawni

Miasto i Gmina Olsztyn realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu – 557 277,00 złotych.
Dofinansowanie – 557 277,00 złotych.

Data podpisania umowy o finansowanie zadania – 16 luty 2024 r.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, poprzez zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej.

Program ma na celu poprawę funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w ich środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenie ich w życie społeczne.

Adresatami Programu są:
1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo traktowane na równi do wymienionych.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W ramach Programu planuje się zatrudnić 25 asystentów dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Miasta i Gminy Olsztyn.

Do głównych zadań asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością należy pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie korzystania z życia społecznego.

Korzyści:
– poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w środowisku, poprzez aktywniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, rozrywkowym i sportowym,
– zmniejszenie wykluczenia osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w okresie od 16.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

logotypy asystent

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2