Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki

Zakończono prace przy budowie trasy rowerowej z Jaroszowa do Suliszowic. Jest to pierwszy gotowy fragment w ramach większego zdania inwestycyjnego, którego celem jest rowerowe połączenie Gmin Żarki i Olsztyn.

– Łączna długość wybudowanej trasy to 2,265 km. Rowerzyści otrzymują ścieżkę przebiegającą przez urozmaicony teren pod względem krajobrazowym – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.
Powstała asfaltowa ścieżka wraz ze zjazdami na prywatne posesje, odwodnienie, ustawiono krawężnik. Powstał MOR ,,Na górce” w połowie trasy, czyli wiata ze stolikami i ławkami, stojaki dla rowerów, kosz na śmieci, WC.
Przypomnijmy, iż Gmina Żarki pozyskała kwotę dotacji w wysokości 209 160,26 zł z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Kwota ta była wkładem własnym w realizowanym zadaniu unijnym w partnerstwie z Gminą Olsztyn dla zadania polegającego na budowie trasy rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – w gminie Olsztyn (5,6 km); Suliszowice, Jaroszów – w gminie Żarki (4,6 km). Wzdłuż tej trasy o długości 10,2 km mają powstać łącznie trzy punkty wypoczynku dla rowerzystów. Jeden już jest gotowy na odcinku Suliszowice – Jaroszów.

Tekst: Katarzyna Kulińska-Pluta, zdjęcia: Klemens Podlejski.


Gminy Olsztyn i Żarki mają powód do dumy! Ponad 10 kilometrowa ścieżka rowerowa powstanie na terenie tych jurajskich gmin. Umowę zapewniającą dofinansowanie projektu podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Projekt polega na budowie trasy rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – w gminie Olsztyn (5,6 km); Suliszowice, Jaroszów – w gminie Żarki (4,6 km). W ramach inwestycji powstaną także Miejsca Odpoczynku Rowerzysty. Koszt to 8 969 279,35 zł, a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 6 412 204,38 zł.
W podpisaniu umowy uczestniczyli Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego, Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn oraz Klemens Podlejski, burmistrz miasta i gminy Żarki.