hamburger

BUDŻET NA 2024 ROK UCHWALONY

14 grudnia 2023

Rada Miejska w Olsztynie jednogłośnie uchwaliła budżet na 2024 rok. Ponad 41 procent budżetu, czyli 31,3 mln zł wydamy na inwestycje. To rekordowy wynik, ale warto, bo nic tak nie wpływa na rozwój gminy i jakość życia Mieszkańców jak inwestycje.

Basen, trasy rowerowe, nowa droga łącząca nas z gminą Poraj, drogi na nowym 15-hektarowym osiedlu mieszkaniowym w Olsztynie, winda w budynku Urzędu to tylko niektóre z zaplanowanych na przyszły rok prac, które przyjęła do realizacji Rada Miejska w Olsztynie.
Większość z tych zadań będziemy mogli zrealizować dzięki funduszom zewnętrznym, które gmina skutecznie pozyskuje od wielu lat.

– O drogę łączącą gminę Olsztyn z Porajem zabiegaliśmy kilka lat. Dzisiaj jesteśmy po podpisaniu umowy z wykonawcą, w przeddzień rozpoczęcia robót – zapowiada Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.

OLSZTYN NA ŚRODKU
Droga do Choronia to artykułowane od wielu lat marzenie mieszkańców Biskupic, a dla całej gminy nowe połączenie, którego nie da się przecenić choćby z uwagi na jego znaczenie turystyczne: przyczyni się do zwiększenia liczby rowerzystów. Poprawi też bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców i rowerzystów.
W najbliższych dniach Częstochowa kończy budowę przedłużenia ul. Korfantego (od walcowni blach do granicy z gminą Olsztyn) i trasy rowerowej. Będziemy mieli więc ciągłość trasy Częstochowa – Olsztyn – Choroń w gminie Poraj. W wyniku zakończenia budowy trasy rowerowej przez Zrębice i Krasawę łatwo będzie także pojechać w kierunku Żarek: Częstochowa – Olsztyn – Suliszowice w gminie Żarki.

BASEN DLA DZIECI, DOROSŁYCH I TURYSTÓW
Basen to marzenie naszej społeczności od wielu lat. Rozpoczęliśmy jego budowę z myślą o naszych dzieciach, które będą na nim odbywały swoje zajęcia wychowania fizycznego, ale także o naszych Mieszkańcach, w tym seniorach. To w końcu znakomita oferta dla turystów.
Wczesną wiosną chcemy ogłosić przetarg na budowę windy w budynku Urzędu Miasta oraz przebudowę wejścia do niego. O inwestycji możemy myśleć w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zimą ruszą prace przy budowie dróg na osiedlu Pocztowce. To 15-hektarowy teren za Ośrodkiem Rekolekcyjnym „Święta Puszcza”. Rada, po uzyskaniu wszystkich uzgodnień dopuściła go pod zabudowę mieszkaniową i wobec tego najwyższy czas, aby pojawiła się tam komunikacja. Projektujemy także wodociągi. Po sąsiedzku budować będziemy także i doświetlać ulice Leśną w Olsztynie i przedłużać ul. Zieloną – od boiska do ul. Św. Puszczy.


BEZPŁATNA KOMUNIKACJA

W przyszłym roku kontynuować będziemy funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji publicznej na terenie Miasta i Gminy Olsztyn. Powiązana z autobusami MPK, z chwilą gdy zakończą się remonty w Częstochowie, powinna funkcjonować sprawniej i przyczyniać się do społeczno -gospodarczego rozwoju naszej małej ojczyzny.
Tegoroczny budżet to kwota 66,8 mln zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 75,6 mln zł. Deficyt pokryty zostanie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Mimo, że uchwalony budżet dopuszcza zaciągnięcie kredytu, w przyszłym roku chcielibyśmy tego uniknąć. Na wydatki bieżące wydamy prawie 44,3 mln zł.
Na budżet złożą się m.in. dochody własne – 28,3 mln zł (42 proc ogólnej kwoty dochodów), subwencje w kwocie 11,3 mln zł (16,9 ogólnej kwoty dochodów), dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące – 5,4 mln zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 26,8 mln zł, środki unijne – 400 tys. zł, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 1,4 mln zł, PFRON – 550 tys. zł.
Na oświatę w przyszłym roku planujemy wydać 16,9 mln zł, z czego 6,2 mln stanowić będzie wkład Miasta i Gminy Olsztyn.

QUADY I OŚWIETLENIE
Planujemy także: wymianę energochłonnych opraw oświetleniowych stanowiących własność gminy (ok. 200), rozpoczęcie prac zmierzających do budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Bukowej w Olsztynie oraz wsparcie w zakupie dwóch quadów dla OSP Olsztyn i OSP Zrębice. Mniejszy quad za środki sołeckie planuje kupić także OSP Biskupice.

INWESTYCJE 2024
– Budowa basenu krytego przy ul. Zielonej vis – a – vis hali sportowej w Olsztynie
– Nowa trasa rowerowa Olsztyn – Biskupice, wzdłuż drogi powiatowej
– Nowa droga z trasą rowerową z Biskupic do Choronia z rondem przy dawnym RSP w Biskupicach
– Winda w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn
– Nowe drogi na nowym osiedlu w Olsztynie (Pocztowce)
– Budowa ul. Leśnej w Olsztynie (w ramach powyższego zadania)
– Budowa ul. Zielonej w Olsztynie aż do połączenia z ul. św. Puszczy (w ramach powyższego zadania)
– Budowa dwustanowiskowego garażu dla OSP Zrębice (jednostka w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym)
– Budowa ul. Granitowej w Zrębicach (nawierzchnia z kostki brukowej, wodociąg, odwodnienie, wraz z fragmentem ul. Rędzinowej (od ul. Głównej)
– Przebudowa szatni przy boisku w Olsztynie, ul. Zielona

ROK 2023
Mijający rok też był dobry: na inwestycje wydaliśmy 17,4 mln zł, czyli ponad 20 procent budżetu i to praktycznie bez zaciągania kredytu, dopiero w drugiej połowie grudnia uruchomimy kredyt. Zadłużenie jest niewielkie i wyniesie na koniec tego roku 4,7 mln zł. – Mamy stabilną i bezpieczną sytuację budżetową w nawiązaniu do regulującej zadłużanie samorządów ustawy o finansach publicznych oraz w porównaniu z wieloma innymi gminami – mówi Barbara Łuszczyńska, skarbnik miasta i gminy.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2