hamburger

CZY OLSZTYN BĘDZIE MIASTEM?

19 lutego 2021

logo Olsztyn Słońce jury

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, którzy wzięli udział w trwających od 7 grudnia do 12 lutego konsultacjach dotyczących nadania/przywrócenia praw miejskich Olsztynowi. Łącznie oddano 1173 głosy: 657 Mieszkańców było za tym, aby Olsztyn zyskał prawa miejskie, 471 osób wyraziło zdanie przeciwne, 9 osób się wstrzymało, a 36 głosów było nieważnych.

Z ewentualnym nadaniem Olsztynowi praw miejskich łączymy wiele nadziei związanych z dalszym rozwojem całej gminy. Uważamy również, że byłoby to symboliczne ukoronowanie ponad 30-letniej pracy naszego lokalnego samorządu w Wolnej Polsce, dzięki której znacznie poprawił się standard i jakość życia Mieszkańców.

W Olsztynie mamy typowo miejski układ urbanistyczny, zrewitalizowany rynek, gaz, wodę i kanalizację. Olsztyn i Gmina zyskały też dodatkowe atrakcje turystyczne: urosła baza noclegowa, gastronomiczna, pojawiły się stałe imprezy w kalendarzu imprez, w tym także rangi ogólnokrajowej oraz ścieżki rowerowe.
Olsztyn był miastem królewskim z największym na całej Jurze zamkiem – warownią broniącą granic Rzeczypospolitej: prawa miejskie nadał mu Król Kazimierz Jagiellończyk w roku 1488 a zabrał w 1870 roku car Rosji za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym. Dzisiaj – występując do Rady Ministrów o przywrócenie praw miejskich – chcemy zadośćuczynić sprawiedliwości historycznej i patriotycznej oraz dać naszej gminie nowe możliwości rozwoju.

Bardzo serdecznie dziękujemy nieformalnemu zespołowi, który współpracował z Gminą podczas dotychczasowej procedury zmierzającej do odzyskania praw miejskich:
Marioli Matysek, długoletniej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
• ks. Prałatowi Ryszardowi Grzesikowi, długoletniemu proboszczowi parafii pw. Jana Chrzciciela w Olsztynie oraz
Markowi Romańskiemu, historykowi i radnemu Rady Gminy Olsztyn.

Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Olsztyn

Treść protokołu podsumowującego konsultacje w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Olsztyn dostępna poniżej:

LOGO PDF PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

 

Akt nadania praw miejskich Olsztynkowi z 1488 roku, przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Oryginał znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, t. 14, s. 258 (fragment dokumentu lokacyjnego Olsztynka z 1488 r.)

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2