hamburger

INFORMACJA DOT. DODATKU WĘGLOWEGO

14 listopada 2022

logo Gminy Olsztyn - amonit z napisem Olsztyn Słońce Jury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.

Warunkiem ewentualnego przyznania tego świadczenia, po ponownym złożeniu wniosku dla gospodarstw domowych, które zamieszkują pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach jest:
– dołączenie dokumentu potwierdzającego wystąpienie o nadanie numeru porządkowego dla zajmowanego lokalu,
– przeprowadzenie przez organ wywiadu środowiskowy, w celu ustalenia zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Należy jednak mieć na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać tylko w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.11.2022 r.

Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 34/3285920 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2