Jesteśmy wśród najlepszych

Strona główna » inne strony » Jesteśmy wśród najlepszych

wielkość tekstu:A | A | A

3 miejsce w województwie śląskim i 38 w kraju zajmuje Gmina Olsztyn w prestiżowym rankingu najlepiej zarządzanych samorządów, opublikowanym właśnie przez „Rzeczpospolitą”

„Ranking Samorządów” gazeta publikuje już po raz dwunasty. Kapituła konkursu wyróżnia gminy, które dbają o efektywny rozwój, a także starają się podnosić  jakość życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu  bezpieczeństwa finansowego.

Gminy oceniane są dwuetapowo przez zespół specjalistów.  Brane są pod uwagę różne obszary działalności m.in: umiejętność pozyskiwania dochodów, polityka wydatkowa, dyscyplina budżetowa, zwiększanie partycypacji społecznej, edukacja, wspieranie rynku pracy i przedsiębiorczości oraz  jakość zarządzania administracją.

W tegorocznym rankingu, Gmina Olsztyn zajęła wysokie trzecie miejsce w województwie śląskim i 38 w kraju wśród najlepiej zarządzanych gmin wiejskich. Pierwsze miejsce  przypadło podkrakowskiej gminie Zielonki.

Do głównej klasyfikacji w rankingu zakwalifikowało się 100 gmin wiejskich, w tym 33 samorządy z województwa śląskiego. Nasza gmina jest jedyną  z powiatu częstochowskiego ujętą w tej klasyfikacji.

Cały ranking opublikowano w „Rzeczpospolitej” 19 lipca  2016 r.

 

Olsztyn szósty w Polsce i pierwszy w województwie

Gmina Olsztyn zajęła czołową pozycję w Polsce w rankingu „Europejski samorząd”, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” 18 lipca 2013 r.

Imponujące, szóste miejsce w ogólnopolskim rankingu Gmina Olsztyn zajęła rywalizując z 1576 gminami wiejskimi w kraju. Wszystkie gminy prestiżowa kapituła oceniała analizując dane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zestawienie powstało na podstawie informacji o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wsparcia unijnego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Kapituła przyznawała punkty za wykazane w budżecie dochody z funduszy unijnych za 2012 r., łączną wartość umów o dofinansowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz ilość podpisanych umów.

- Szóstą pozycję w kraju, pierwszą w województwie śląskim i powiecie częstochowskim, zapewniło Olsztynowi uzyskanie 47,99 punktów, przy wielkości przychodów z UE na osobę w kwocie 1176 zł oraz wartości z czterech podpisanych umów na dofinansowanie - 2 679 zł na mieszkańca. – informuje Małgorzata Haładyj, zastępca wójta Gminy Olsztyn.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Gmina Mielnik w województwie podlaskim, która uzyskała 55,7 pkt. na 100 możliwych. Do pierwszych 100 gmin wiejskich z województwa śląskiego zakwalifikowano również: Ożarowice - 13 miejsce, Ślemień - 20, Konopiska - 34, Brenną - 95 oraz Łękawicę – 100.

W 2012 r. Gmina Olsztyn podpisała umowy na:
1. „Kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Olsztyn oraz montaż instalacji solarnej”, wartość 3 073 860,37 zł, dofinansowanie 1 497 662,62 zł, zadanie zrealizowano w latach 2007-2011;

2. „Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża ruin XIV w. zamku, jego połączenie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn” – wartość zadania 1 623 500 zł, dofinansowanie 1 379 975 zł., zakończenie inwestycji zaplanowano na jesień 2013 r.;

3. realizację projektu pn. „Termy Jurajskie – promocja walorów inwestycyjnych Gminy Olsztyn” – całkowita wartość zadania to 624 360 zł, dofinansowanie 530 706 zł, trwa realizacja;

4. „Jurajski Olsztyn w sztuce" - opracowanie i publikacja materiałów promujących gminę Olsztyn,  wartość  23 806,35 zł, dofinansowanie 14 682,78 zł, zrealizowano w 2012 r.

W okresie finansowania 2007-2013 Gmina Olsztyn zrealizowała blisko 50 projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.

 

 

Mamy dobre miejsce

18 lipca Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski odebrał w warszawskiej redakcji dziennika „Rzeczpospolita” wyróżnienie w prestiżowym Rankingu Samorządów 2011 r.  Gmina Olsztyn zajęła piąte miejsce w województwie śląskim i 38 w Polsce.
 
W 2010 r. w rankingu uplasowaliśmy się na 53 miejscu, a w województwie śląskim na pozycji szóstej. W tym roku przesunęliśmy się w górę: zajęliśmy 38 miejscu w Polsce i piąte w województwie. Wyprzedziły nas gminy: Jaworze, Brenna, Ślemień oraz Konopiska.

- Ścisła czołówka w województwie śląskim, oraz 38 pozycja wśród wszystkich gmin wiejskich w kraju (1576 gmin) jest wielkim wyróżnieniem dla Gminy Olsztyn i docenieniem naszych działań skierowanych na rozwój gminy. - cieszy się Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn.

W rankingu Samorządowym Rzeczpospolitej uhonorowano gminy i miasta, które dbają o rozwój i podniesienie jakości życia.

W pierwszym etapie udział wzięły wszystkie polskie gminy - łącznie 2479 gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich. W ocenie brano pod uwagę dane liczbowe pochodzące z Ministerstwa Finansów. Po zakończeniu I etapu Rzeczpospolita dysponowała listą samorządów kwalifikujących się do II etapu i do nich wysłała ankiety.
 
W drugim etapie o pozycji decydowały takie czynniki jak: udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2007-2010; liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2007-2010; wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2007-2010; wyniki testów szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2010 i 2011 roku; liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2007-2010 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; funkcjonowanie urzędu w oparciu o jedną z metod/narzędzi wsparcia zarządzania; udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2009-2010; czy sprawozdanie finansowe badane przez niezależnego biegłego rewidenta; współpraca z jednostkami pomocniczymi; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; inicjatywa w ramach PPP oraz czy gmina powołał i/lub należy do związków komunalnych lub lokalnych stowarzyszeń stworzonych w celu rozwiązywania lokalnych/regionalnych problemów.

Gościem specjalnym imprezy w redakcji "Rzeczpospolitej" był szef PE Jerzy Buzek, w przeszłości członek kapituły rankingu oraz Elżbieta Bieńkowska, minister Rozwoju Regionalnego.

Już po raz 13 "Rzeczpospolita" nagrodziła najlepsze polskie miasta i gminy. 

Olsztyn w ogólnopolskiej czołówce

W prestiżowym Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2010 r. opublikowanym 21 lipca br. Gmina Olsztyn otrzymała tytuł Najlepszej Gminy Wiejskiej. Zajęliśmy szóste miejsce ...
dalej
Strona główna Drukuj dokument

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Najlepsze warunki do uprawiania Nordic Walking w gminie Olsztyn dają Sokole Góry. Pierwszy Jurajski Zjazd Miłośników Nordic Walking w Gminie Olsztyn ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018