hamburger

Nowa jakość komunikacji gminnej

20 maja 2021

Bezpłatny transport po całej gminie, regularność i duża częstotliwość kursów, fabrycznie nowe, ekologiczne autobusy z logo gminy, szybka linia miejska MPK z rynku w Olsztynie do centrum Częstochowy – nowy model komunikacji publicznej zaakceptowała Rada Gminy Olsztyn.

Do wprowadzenia nowego modelu komunikacji gmina przygotowywała się przynajmniej od dwóch lat. Działania te zostały zintensyfikowane po tym, jak z tras w gminie zaczęły znikać autobusy prywatnych przewoźników oraz PKS-u. Aby zapobiec wykluczeniu komunikacyjnemu, gmina postanowiła objąć komunikacją publiczną cały swój teren – wszystkie miejscowości – jednym, wspólnym i kompleksowym systemem komunikacji publicznej.

Zaproponowanie konkretnego rozwiązania poprzedziło szereg eksperckich analiz komunikacyjnych. Rozpatrywano kilka wariantów zorganizowania komunikacji: sprawnej, wysokojakościowej, obejmującej cały obszar gminy, zapewniającej jednocześnie szybki dojazd do Częstochowy. Do sieci komunikacyjnej zostaną włączone wszystkie miejscowości, a w tych, które dotąd posiadały komunikację publiczną, liczba kursów zostanie zwiększona.

Wariant przedstawiony do dyskusji i zatwierdzenia przez Radę Gminy łączy w sobie powszechną dostępność, regularność i dużą częstotliwość kursów, nowoczesny, wyposażony w klimatyzację ekologiczny tabor oznakowany znakami firmowymi gminy. Słowem: wysoką jakość przy zachowaniu efektywności ekonomicznej. Co ważne, transport na terenie całej gminy będzie bezpłatny. Nikt z Mieszkańców gminy nie będzie wykluczony komunikacyjnie.

Wszystkie miejscowości będą skomunikowane z Olsztynem gminnymi bezpłatnymi busami, skąd pasażerowie, bez oczekiwania, bezpośrednio dojadą do Częstochowy autobusem miejskim MPK linią nr 58 (przesiadki z Kusiąt i Skrajnicy także w Odrzykoniu). Podkreślić należy, że autobus MPK dowiezie nas do centrum miasta, na ul. Piłsudskiego, jadąc najkrótszą i najszybszą drogą – prosto trasą DK46. Autobusy mają kursować regularnie, w stałych odstępach czasowych, w dni powszednie w godzinach szczytu co 30 minut (w lipcu i sierpniu, gdy nie ma dojazdów do szkół średnich w Częstochowie, co 45 minut), w pozostałych porach co 60 minut.

Zaproponowanie takiego modelu komunikacji jest rozwiązaniem nowatorskim, zapewniającym bezpłatny transport w obrębie gminy z dużą częstotliwością, zwłaszcza w godzinach szczytu – nowoczesnym taborem wyposażonym w klimatyzację. Jednocześnie udało się ściśle powiązać i skoordynować transport gminny z transportem miejskim, co było dużym wyzwaniem logistycznym i wymagało wielu negocjacji z Miastem Częstochowa.

Wszystkie gminne autobusy będą fabrycznie nowe, niskowejściowe, klimatyzowane, z miejscami na wózek dziecięcy lub inwalidzki. Pasażer będzie mógł w intrenecie śledzić ewentualne opóźnienia kursów. Busy będą jeździły z dużą częstotliwością przez 7 dni w tygodniu, nie tylko w godzinach szczytu, ale o każdej porze dnia. Pasażerowie zapłacą tylko za podróż do Częstochowy autobusem MPK. Komunikacja gminna będzie całkowicie darmowa.

Nowy model komunikacji jest również rozwiązaniem korzystnym ze względów finansowych, pozwoli sięgnąć gminie po dopłaty z państwowego funduszu przewozowego, co poprawia efektywność tego rozwiązania.

Nowy układ linii
58 Częstochowa (Piłsudskiego – Estakada – Bugaj) – Odrzykoń – Olsztyn
581 Odrzykoń – Skrajnica – Olsztyn
582 Odrzykoń – Wilcza Góra – Kusięta – Olsztyn
583 Olsztyn – Turów – Bukowno
584 Olsztyn – Przymiłowice – Kotysów – Zrębice – Krasawa
585 Olsztyn – Biskupice (Biskupice/Zrębska i Biskupice Nowe)

Punkty przesiadkowe – Olsztyn i Odrzykoń
– przesiadki do/z Turowa i Bukowna (linia 583), do Przymiłowic, Zrębic i Krasawy (linia 584) oraz do Biskupic (linia 584) odbywają się na rynku w Olsztynie.

– przesiadki do Skrajnicy (linia 581) i Kusiąt (linia 582) odbywają się w Odrzykoniu, ale można się też przesiąść na rynku w Olsztynie.

Uwaga, komunikacja gminna oczekuje na spóźniony (np. z powodu zamkniętego przejazdu na Bugaju) autobus z Częstochowy.

Co zyskują Mieszkańcy – porównanie oferty

1. Częstochowa – Biskupice (nowość: obsługa Biskupic Nowych i Biskupic ul. Zrębska): obecnie w dni powszednie 13 kursów, zaplanowano 23 kursy (czas podróży do Częstochowy, mimo przesiadki na rynku w Olsztynie, się nie zwiększy, a będzie nawet krótszy, gdyż wszystkie autobusy z Częstochowy pojadą prostą drogą, bez zajeżdżania do Skrajnicy)
2. Częstochowa – Kusięta przez Skrajnicę i Wilczą Górę: dziś 7 kursów, zaplanowano 13 kursów
Częstochowa – Kusięta przez Olsztyn: dziś 6 kursów, zaplanowano 14 kursów
Łącznie z Kusiąt, w zależności od wyboru trasy, będzie 27 kursów
3. Częstochowa – Skrajnica: dziś 8 kursów, zaplanowano 13 kursów
4. Do obsługi komunikacją publiczną zostaną włączone: Turów i Bukowno (11 kursów w dni powszednie), Przymiłowice, Kotysów, Zrębice i Krasawa (14 kursów dni powszednie) oraz Biskupice Nowe.

Przewidywane wdrożenie nowego modelu komunikacji publicznej w Gminie Olsztyn – sierpień 2021 r.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2