hamburger

Obchody 100 – lecia Szkoły Podstawowej w Kusiętach oraz uroczystość nadania imienia Szlaku Orlich Gniazd

28 września 2022

W pierwszy dzień jesieni 23 września ( piątek) w Szkole Podstawowej w Kusiętach odbyły się obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Kusiętach oraz uroczystość nadania imienia Szlaku Orlich Gniazd i przekazania sztandaru.

Wszystkich zgromadzonych gości powitał Dyrektor Szkoły, Mariusz Żołędziewski. Jednocześnie wyraził wdzięczność tym, którzy wspierali tę szlachetną inicjatywę. Nauczyciel historii Marek Romański pełniąc znakomicie rolę prowadzącego uroczystość wraz z nauczycielem geografii Iwoną Pasieką wygłosili prelekcje, w których przedstawili historię szkoły oraz przybliżyli wszystkim zebranym znaczenie imienia szkoły „Szlaku Orlich Gniazd”. Najważniejszym punktem uroczystości był ceremoniał przekazania sztandaru z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, Tomasza Kucharskiego na ręce Dyrektora Szkoły, przedstawiciela nauczycieli, których reprezentowała Magdalena Szewczyk oraz członka Rady Rodziców – Katarzyna Kot. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Prałat Ryszard Grzesik. Ta podniosła chwila zostanie na zawsze w sercach i pamięci wszystkich zgromadzonych .

Następnie odbyły się przemówienia zaproszonych przedstawicieli władz lokalnych i państwowych. W tym ważnym wydarzeniu brali udział: Eurodeputowana Ziemi Częstochowskiej Jadwiga Wiśniewska- Posłanka do Parlamentu Europejskiego (on-line), a osobiście jej asystent, który przekazał symboliczne dary dla szkoły, Parlamentarzyści Ziemi Częstochowskiej: Mariusz Trepka – poseł na Sejm RP, Lidia Burzyńska – Posłanka na Sejm RP, Zdzisław Wolski Poseł na Sejm RP, Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Częstochowie: Pani Monika Kosielak – Radna Rady Powiatu Częstochowskiego, Pani Danuta Tomza – Radna Powiatu Częstochowskiego, Adam Markowski – Radny Rady Powiatu Częstochowskiego, a zarazem Przewodniczący Związku Gmin Jurajskich, Teresa Pala- przedstawicielka instytucji Doradztwa Rolniczego, Anita Imiołek- Z-ca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, Elżbieta Doroszuk – Dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie, Urszula Mielczarek – nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, Pan Tomasz Kucharski – Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynie Pan Janusz Konieczny, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynie, Grażyna Elmanowska, Radni Rady Miejskiej w Olsztynie: Marcin Poch, Marek Romański, Grzegorz Kotwa, Przedstawiciele Duchowieństwa: ks. Tomasz Gil- Proboszcz Parafii pw. św J. Chrzciciela w Olsztynie , ks. Prałat Ryszard Grzesik- Proboszcz Parafii pw. św. J. Chrzciciela w Olsztynie w latach 1987-2019, ks. Dziekan dekanatu olsztyńskiego Włodzimierz Białek – Proboszcz Parafii św. Idziego w Zrębicach, Dyrektorzy instytucji regionalnych i gminnych: Policjant Asp. Robert Frączyk, Edyta Śliwczyńska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie , Mariola Matysek – była Dyrektor Gminnego Ośrodka w Olsztynie, Anna Nocuń – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Olsztynie , Bernadetta Niemczyk- przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich , Nadleśnictwo Złoty Potok i Drużyna siatkarska Nadleśnictwo Złoty Potok, Dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych: Małgorzata Wiśniewska – Cabała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicach, Grażyna Bednarek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olsztynie, Pani Joanna Kosielak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie, Pan Grzegorz Trąbski – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Zrębicach, Bożena Klecha – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Olsztynie, Teresa Trzepizur – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie, Mariusz Zawada – Dyrektor Zespołu Szkół im J. Kochanowskiego w Częstochowie, Przedstawiciele Związków Zawodowych oświatowych: Grzegorz Sikora- Prezes ZNP Oddziału w Częstochowie, Lidia Rak – Prezes ZNP Oddziału w Olsztynie, Anna Szczygłowska i Katarzyna Kot- Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kusiętach, Gabriela Klimek – Sołtys Kusiąt, Elżbieta Gawron – nauczyciel emeryt, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Koło Gospodyń Wiejskich w Kusiętach, Sławomir Wąsowicz- Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego ATUT w Częstochowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kusiętach. Wpłynęły listy gratulacyjne od m.in. Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymona Giżyńskiego, senatora RP Ryszarda Majera, posła na Sejm RP, Andrzeja Szewińskiego, Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Wicewojewody Śląskiego Roberta Magdziarza, Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer.

Po wystąpieniach stery przejęła młodzież szkolna prezentując ciekawy program artystyczny zatytułowany: „Orle serce i wzrok ku przyszłości” – były tańce, gra na instrumentach, pięknie wykonane piosenki, a nawet inscenizacja ilustrująca rodowód powstania naszego Państwa i symbolu Orła Białego . Przedszkolaków i uczniów przygotowywały Panie: M. Muskalska, R. Łuszczyńska, B. Mermer, P. Miklis.

Po części oficjalnej uczestnicy oglądali przygotowane przez dzieci i młodzież oraz nauczycieli ekspozycje pokazujące dorobek uczniów w różnych projektach realizowanych w szkole oraz osiągnięcia szkoły na przestrzeni ostatnich lat. Zaproszeni goście mogli skosztować przepysznych ciast oraz przystawek przygotowanych w dużym stopniu w porozumieniu z Radą Rodziców SP im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach .

Zwieńczeniem uroczystości była niedzielna Msza Św, w kościele Parafialnym w Olsztynie którą celebrował ks. Prałat Ryszard Grzesik w intencji całej społeczności szkolnej. Doniosły charakter tej uroczystości podkreślała obecność pocztu sztandarowego i licznie zgromadzonych uczestników.

Radzie Rodziców SP im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach oraz wszystkim zaangażowanym w tą podniosłą uroczystość Dyrektor , Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy szkoły składają gorące podziękowania.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2