hamburger

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn dotyczące przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta i Gminy Olsztyn konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn

12 grudnia 2022

logo zamek amonit

1. Przedmiot konsultacji:
Ogłaszam, że rozpoczęto konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn.
2. Termin konsultacji:
Wyznaczam dzień 13 grudnia 2022 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 19 grudnia 2022 roku jako dzień ich zakończenia.
3. Forma konsultacji:
Konsultacje prowadzone są w formie badania opinii mieszkańców poprzez wykorzystanie formularza ankietowego (do pobrania ze strony internetowej Miasta i Gminy Olsztyn oraz z siedziby Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn). Z projektem uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn można zapoznać się na stronie internetowej Miasta i Gminy Olsztyn oraz w pok. 9 Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn 42-256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10.
4. Uwagi i propozycje:
Zmiany dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn należy zgłaszać na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia na adres: Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn 42-256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 lub drogą mailową na adres: amigalska@olsztyn-jurajski.pl.
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać:
„Uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Miasta i Gminy Olsztyn”.
5. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:
a. przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b. złożone na formularzu konsultacji społecznych po upływie terminu wskazanego na przeprowadzenie konsultacji (tj. po 19 grudnia 2022 r.),
c. nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

Z upoważnienia Burmistrza
Małgorzata Haładyj
Zastępca Burmistrza

Treść zarządzenia dostępna tutaj:

LOGO PDF Z_154_2022_formularz_uwag_stat_sołectw

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2