hamburger

Ogłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

12 marca 2021

organizacje pozarządowe logo
Wójt Gminy Olsztyn ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych uczestniczącego w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez Gminę Olsztyn w okresie od 19.04.2021 r. -31.12.2021 r. z zakresu:

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa,

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020.1057) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Osoby chętne do pełnienia opisanej wyżej funkcji prosimy o nadesłanie zgłoszenia oraz deklaracji poparcia ze strony organizacji, w której imieniu występują.
W zgłoszeniu należy podać, dane kandydata oraz funkcję pełnioną w organizacji.
Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

Zgłoszenia i deklaracje należy składać w terminie do 2 kwietnia 2021 r. r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, nadesłać drogą pocztową na ww. adres lub e-mailem mchaladus@olsztyn-jurajski.pl.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2