hamburger

Opieka Wytchnieniowa

26 lutego 2024

dłonie ściskające się

Miasto i Gmina Olsztyn realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu – 24 480,00 złotych.
Dofinansowanie – 24 480,00 złotych.

Data podpisania umowy o finansowanie zadania – 26 luty 2024 r.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do wymienionego – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania 2 osób z niepełnosprawnościami, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Olsztyn.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej, przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością, wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w okresie od 26.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Szczegóły dotyczące Programu są dostępne pod adresem internetowym: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

logotypy asystent

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2