hamburger

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

6 lipca 2023

POMOC ŻYWNOŚCIOWA - JEDZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, ul. Zielona 70, informuje, że od dnia 06.07.2023 r. do dnia 13.07.2023 r., w godzinach:
• poniedziałek, środa, czwartek – 8:30 – 14:30
• wtorek – 8:30 – 16:00
• piątek – 8:30 – 13:00
w siedzibie Ośrodka, osoby/rodziny, które dotychczas nie ubiegały się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus, mogą złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu (druki w załączeniu) oraz otrzymać skierowanie na odbiór artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Do udziału w Podprogramie 2021 Plus uprawnione są:
a) osoby/rodziny korzystające z pomocy społecznej;
b) osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901), w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz posiadające dochód nieprzekraczający 235% odpowiedniego kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł x 235% = 1.823,60 zł) lub osoby w rodzinie (600,00 zł x 235% = 1.410,00 zł).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (34) 328-59-20.

LOGO PDF Zaświadczenie o dochodach
LOGO PDF Oświadczenie (art. 75 KPA)
LOGO PDFOświadczenie (cz. B)
LOGO PDF Klauzula informacyjna RODO

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2