hamburger

RADA GMINY UCHWALIŁA BUDŻET

27 grudnia 2021

Rada Gminy Olsztyn jednogłośnie uchwaliła budżet na 2022 rok. Po stronie wydatków to 52 mln zł. Inwestujemy ponad 13 mln zł, czyli 25 proc. budżetu.

A wszystko wskazuje na to, że pierwsza pozytywna nowelizacja budżetu nastąpi od razu w styczniu lub w lutym 2022 r. Dlaczego? Bo z listy rezerwowej konkursu (4.1.) „wskakujemy” na listę podstawową i ku radości wszystkich oczekujących otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego kilka milionów złotych ze środków unijnych na instalacje paneli fotowoltaicznych na prywatnych budynkach.
Deficyt – ok. 7 mln – pokryjemy z wolnych środków, które zostają w budżecie 2021 r. – Tak samo jak w mijającym roku oraz w ciągu minionych kilku lat, nie chcielibyśmy w 2022 r. zaciągać w żadnych kredytów – mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn. – Zresztą zadłużenie mamy na minimalnym poziomie.
Projekt budżetu został też zaakceptowany pod względem formalnym oraz zgodności z ustawą o finansach publicznych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Uzyskał też akceptację Komisji Rewizyjnych Rady Gminy.

Budujemy drogi
Za środki z programu Polski Ład zbudujemy ulicę Orlich Gniazd w Zrębicach (1 mln zł) i rozpoczniemy prace przy budowie małej północnej obwodnicy Olsztyna – ul. Słowackiego i prostopadłej do niej – ul. Miłosza (ok. 3,1 mln zł w ciągu dwóch lat). Warto dodać, że ta inwestycja otworzy komunikacyjnie dostęp do znajdujących się jeszcze dalej na północ terenów inwestycyjnych.
Wiosną ruszą prace przy budowie trasy rowerowej w kierunku Żarek. To także zasługa pieniędzy unijnych przyznanych nam w konkursie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Trasa pobiegnie przez całe Zrębice, Krasawę, do Suliszowic i Jaroszowa. Koszt całości to 4,3 mln zł.
Budżet przewiduje też budowę dróg w Olsztynie: Paderewskiego (będzie jednokierunkowa), ul. Cichej w Olsztynie oraz przedłużenia chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Żwirki i Wigury do istniejących domów, łącznika od ul. Karlińskiego w kierunku zamku. W planach jest też ul. Morelowa w Skrajnicy, ul. Wrzosowa i Konwaliowa na Odrzykoniu oraz droga łącząca Skrajnicę z ul. Polną w Olsztynie.
Oświetlimy m.in. dwie ulice na końcu Krasawy, doświetlimy Przymiłowice, także dzięki współpracy z przymiłowicką Wspólnotą Gruntową. W planach jest też oświetlenie innych ulic.

Garaż oraz droga z parkingiem
W 2022 roku zakończymy prace przy budowie pomieszczeń garażowo – magazynowych za Urzędem Gminy Olsztyn oraz drogi i parkingu na zapleczu Urzędu pod ruinami zamku, na co pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miejsca parkingowe, które tam powstaną, będą służyły m.in. klientom Urzędu Gminy. W przyszłym roku przechodzimy także do konkretów, gdy chodzi o prace projektowe przy kolejnych trasach rowerowych: zlecimy dokumentacje połączenia Olsztyna ze Mstowem (obok jeziorka krasowego, równolegle do torów PKP, a potem przy drodze powiatowej do Olsztyna) oraz z parkingu pod Sokolimi Górami w kierunku na Choroń wzdłuż drogi powiatowej.
– Garaż i mały magazyn za Urzędem to niezbędne pomieszczenia, które umożliwią normalne funkcjonowanie naszych służb gospodarczych – mówi Tomasz Kucharski. – Dotąd Gmina w ogóle nie posiadała takich pomieszczeń i nawet nie było, gdzie przechowywać podstawowych narzędzi do pracy.

Biskupice – Choroń
Ponieważ z koncepcją połączenia Biskupic z Choroniem znaleźliśmy się na liście gmin, które uzyskają dofinansowanie w ramach krajowego Funduszu Dróg Samorządowych przy współpracy z Gminą Poraj, ale niezależnie rozpoczniemy projektowanie drogi w ramach granic naszych gmin. Wnioski o połączenie tych wsi pojawiały się od dawna i nadszedł czas na konkretne prace.

Komunikacja po gminie
– Oczywiście będziemy kontynuować finansowanie bezpłatnej komunikacji po terenie gminy zschynchronizowanej z MPK. Przykładamy do niej dużą wagę: ma poprawiać standard życia Mieszkańców i przyczyniać się do rozwoju społeczno – gospodarczego gminy – mówi wójt. – Ułatwić dojazd do pracy, szkoły, na zakupy itd. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na tę komunikację otrzymamy ponad milion złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Bezpieczeństwo
W budżecie mamy też środki na realizację trzech zmian organizacji ruchu. Powstaną pasy dla pieszych w Olsztynie na wysokości piekarni przy ul. Żwirki i Wigury (Fundusz Dróg Samorządowych), oświetlenie, nowe oznakowanie pasów dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej w Olsztynie wraz z dodatkowym oświetleniem (ul. Kühna) oraz radar z wyświetlaczem prędkości w Biskupicach przy ul. Olsztyńskiej.

Najważniejsze inwestycje 2022
• Przebudowa ulicy Orlich Gniazd w Zrębicach – wartość zadania 1 018 450 zł*. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 950 000 zł,
• Budowa chodnika w ciągu ulicy Żwirki i Wigury w pasie drogi krajowej – wartość zadania 146 tys. zł,
• Budowa trasy rowerowej w kierunku Jeziorka Krasowego w Kusiętach do granic gminy Mstów – wartość zadania 5 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2024 (w tym roku projekt na podstawie uzgodnionej już koncepcji),
• Budowa ulic Słowackiego i Miłosza w Olsztynie – będzie kosztować ok. 4,2 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 mln 945 tys. zł,
• Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Konwaliowej w Olsztynie Odrzykoniu – wartość zadania 120 tys. zł.
• Przebudowa ulicy Wrzosowej w Olsztynie – wartość zadania 570 tys. zł,
• Przebudowa ulicy Paderewskiego w Olsztynie – wartość zadania 339 840 zł,
• Przebudowa ulicy Cichej w Olsztynie – wartość zadania 348 160 zł,
• Budowa ul. Morelowej w Skrajnicy – wartość zadania 115 tys. zł,
• Budowa dróg w Krasawie – wartość zadania 556 600 zł,
• Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej u podnóża zamku – wartość zadania 145 tys. zł,
• Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – łącznik ulicy Polnej i Górzystej w Olsztynie – zadanie o wartości 670 847,62 zł, dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 249 429,84 zł,
• Zakup samochodu dostawczego na cele gospodarcze Urzędu Gminy w Olsztynie – 140 tys. zł,
• Zakup samochodu pożarniczego – bojowego dla OSP Kusięta,
• Budowa oświetlenia przy drogach gminnych – 391 518 zł,
• Budowa placów zabaw w Zrębicach,
• Budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Zrębicach za 21 749,69 zł ze środków funduszu sołeckiego,
• Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie – koszt 34 718,84 zł, finansowana ze środków funduszu sołeckiego,
• Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji – planowane wydatki to 150 tys. zł (w tym środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12 477 zł oraz środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” – 60 tys. zł),
• kontynuacja budowy trasy rowerowej ze Zrębic do Suliszowic w gminie Żarki, całkowita wartość zadania 4 mln 300 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE wyniesie ok. 3 566 404,38 zł,
• Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn – 300 tys. zł,
• Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) – całkowita wartość zadania 5 mln zł, 2022-2023,
• Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi – wartość zadania 2 758 482 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 683 948,40 zł,
• Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego w Olsztynie w obrębie skrzyżowania z DK 46 i budowa przejścia dla pieszych przy ul. Żwirki i Wigury za 150 tys. zł.

W projekcie budżetu wyodrębniono kwotę 444 612,72 zł na realizację zadań z funduszu sołeckiego, wskazanych przez zebrania wiejskie.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. mamy zapewnione:
• dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 2 358 945,67 zł,
• dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (spodziewane w latach 2022-2024) – 7 841 404,38 zł,
• dotacja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 422 500 zł,
• subwencja rządowa na kanalizację i wodociągi – 1,03 mln zł,
• dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 120 tys. zł,
• dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 249 429,84 zł.

* – kwoty pochodzą zazwyczaj z kosztorysów inwestorskich

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2