hamburger

Roczny Program Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku – konsultacje projektu

25 października 2022

logo Gminy Olsztyn - amonit z napisem Olsztyn Słońce Jury

W dniach 07.11.2022 – 21.11.2022 r organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wziąć udział w konsultacjach projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”

Uwagi i opinie prosimy składać:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mchaladus@olsztyn-jurajski.pl,
– pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,
– osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn.

Treść projektu programu w załączeniu.
LOGO PDF Zarządzenie konsultacje NGO 2023

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2