hamburger

VII ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

27 września 2021

zjazd gminny osp

25 września 2021 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kusiętach delegaci podsumowali pięcioletnią kadencję Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. Dokonano wyboru nowego prezydium, a także prezesa. Jednogłośnie został nim Tomasz Kucharski.

Posiedzenie zjazdu otworzył Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn, który powitał delegatów i zaproszonych gości. W spotkaniu udział wzięli: Przemysław Zieliński, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie, starszy kapitan Piotr Knysak, przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn, prezes zarządu oraz Jan Jeleń, komendant gminny przedstawili sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2016-2021.
Delegaci podczas głosowania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za okres minionej kadencji. Zatwierdzili przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych jednostkach OSP. Wybrali również skład nowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego.

Zarząd Oddziału Gminnego ukonstytuował się następująco:
Prezes – Tomasz Kucharski
Wice Prezes – Artur Adamowski
Wice Prezes – Waldemar Kondys
Komendant Gminny Związku – Jan Jeleń
Sekretach – Piotr Żurek
Skarbnik – Andrzej Wawrzyniak
Członek Prezydium – Piotr Weżgowski
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Olsztynie:
Przewodnicząca Komisji – Edyta Czajkowska
Wiceprzewodniczący – Szymon Pinda
Sekretarz – Łukasz Zębik

Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie w osobach: Andrzej Wawrzyniak, Artur Adamowski, Jan Jeleń i Włodzimierz Nabiałek, przy czym Jan Jeleń oraz Włodzimierz Nabiałek, zostali wybrani jako Przedstawiciele do Zarządu Powiatowego.

Po przyjęciu stosownych uchwał, Jan Jeleń, przewodniczący zjazdu podziękował wszystkim za przybycie oraz złożył podziękowania za przygotowanie do obrad druhnom i druhom z OSP Kusięta.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2