hamburger

Ścieżka geologiczna „W Krainie Białych Skał”

Ścieżka geologiczna „W Krainie Białych Skał” zlokalizowana jest w gminie Olsztyn, na północnym krańcu Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Prezentuje typowe dla okolicy, bardzo atrakcyjne przyrodniczo formy krajobrazu krasowego, takie jak wapienne wzgórza z ostańcami, jaskinie, naturalne schrony i nisze skalne, leje krasowe i uwały. Można zauważyć tu także efekty zlodowacenia środkowopolskiego, które zwłaszcza w północnej części Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wpłynęło na dzisiejszą morfologię obszaru. Fragment ścieżki przebiega przez leśny Rezerwat Zielona Góra. Ścieżka biegnie w północnej części monokliny śląsko-krakowskiej. Jej szlak prowadzi przez ciąg górnojurajskich wzgórz wapiennych, pomiędzy którymi znajdują się utwory późniejsze. Należą do nich eluwia piaszczyste glin zwałowych i żwiry wodnolodowcowe pozostawione przez wody wypływające spod topniejącego lądolodu zlodowacenia południowopolskiego (plejstocen), piaski tarasów zalewowych i nadzalewowych rzek płynących tu w holocenie, luźne piaski różnego pochodzenia przywiane i przywiewane przez wiatr w jeszcze późniejszych czasach.
Wierzchołki wzgórz wapiennych zwieńczone są ostańcami skalnymi, zbudowanymi z wapieni skalistych. Dzięki temu pozostały one jako ostańce górując nad otaczającym terenem zrównanym i wygładzonym w wyniku procesów fizykochemicznych oraz działalności lądolodu.
Wśród procesów wietrzeniowych na obecny wygląd i budowę omawianego obszaru największy wpływ miały zjawiska krasowe polegające na chemicznym rozpuszczaniu skał wapiennych przez wody atmosferyczne (m.in. opadowe) i równoczesnym fizycznym wypłukiwaniu przez wodę materiału skalnego. Wynikiem tych procesów są liczne, możliwe do zaobserwowania w ramach niniejszej ścieżki, formy krasu powierzchniowego i podziemnego. Do tych pierwszych należą ostańce skalne, żłobki i jamki krasowe widoczne na powierzchni skał wapiennych, a także leje, uwały i jeziorka krasowe. Bogato reprezentowany jest kras podziemny; w zespole skał Góry Towarne Duże znajdują się jaskinie: Cabanowa, Towarna, Niedźwiedzia i Dzwonnica, a w skałkach podszczytowych Zielonej Góry – Jaskinia w Zielonej Górze. Nie są to jaskinie udostępnione dla ruchu turystycznego, jednak posiadając podstawowy sprzęt, taki jak kask i latarka, można ich partie przyotworowe zwiedzić podziwiając ocalałą jeszcze przed zniszczeniem szatę naciekową.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2