hamburger

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW PRZYMIŁOWIC NA ZEBRANIE WIEJSKIE

23 sierpnia 2023

remiza w Przymilowicach
Zapraszam mieszkańców Sołectwa Przymiłowice na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 roku o godz. 18.00 w budynku Remizy OSP (Świetlica) przy ul. Zamkowej 118 w Przymiłowicach.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

4. Omówienie propozycji zmian przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2023 rok.

5. Wybór zmian przedsięwzięć do realizacji w roku 2023 ze środków funduszu sołeckiego.

6. Przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 rok, podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego.

7. Omówienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w roku 2024 ze środków funduszu sołeckiego.

8. Wybór przedsięwzięć do realizacji w roku 2024 ze środków funduszu sołeckiego.

9. Przeprowadzenie głosowania wniosku sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2024 rok, podjęcie uchwały Zebrania Wiejskiego.

10. Sprawy różne, wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

Karolina Cielebiaś

Sołtys Wsi Przymiłowice

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2