hamburger

Zmiana planu miejscowego w Turowie

21 lipca 2020

Informujemy o zmianie planu miejscowego w miejscowości Turów w Gminie Olsztyn.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr V/59/19 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Południowej i Olsztyńskiej w miejscowości Turów, rozpoczęliśmy prace nad zmianą planu miejscowego dla ww. terenów. Właściciele działek we wskazanym obszarze (patrz mapka – s. 2) mogą złożyć wniosek o zmianę ich przeznaczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 w godzinach pracy urzędu lub wysłać pocztą na ww. adres.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn.

Plan miejscowy definiuje tereny i określa ich przeznaczenie np. pod zabudowę rolniczą, mieszkalną, usługową, produkcyjną lub rekreacyjną oraz wskazuje rejony z zakazem zabudowy; planowane przebiegi dróg, tereny zielone itp.

Plan miejscowy jest podstawą do wydawania pozwoleń na budowę.

Państwa Wniosek może zostać uwzględniony, gdy nie stoi w sprzeczności z dokumentem kierunkowym tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn.

Uchwała Rady o zmianie planu dla Turowa jest dostępna do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn pod adresem: https://www.www.olsztyn.bip.jur.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, pok. 13

Informacje związane z ochroną danych osobowych wynikające z przepisów RODO znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olsztyn www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Wójt Gminy Olsztyn
Tomasz Kucharski

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2