hamburger

Absolutorium dla Wójta jednogłośnie

23 czerwca 2021

logo Gminy Olsztyn - amonit z napisem Olsztyn Słońce Jury

Rada Gminy Olsztyn, po debacie nad raportem o stanie gminy, udzieliła wójtowi, Tomaszowi Kucharskiemu jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Olsztyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Podczas XIX Sesji Rady Gminy Olsztyn, 22 czerwca 2021 r. za udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 r. zagłosowało 15 radnych.

– Dziękuję Radzie. Ze względu na pandemię rok 2020 był inny niż wszystkie dotąd. To praca zespołowa: dziękuję Pani Skarbnik i całej załodze – mówi Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Wcześniej, pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Olsztyn absolutorium za 2020 r.

INFORMACJE O BUDŻECIE

W 2020 r. dochody gminy wyniosły 44 419 591,17 zł, co stanowi 99,45% założonego planu. Wynik budżetu osiągnięty w 2020 r. jest dodatni i wynosi 4 428 977,40 zł.
Wydatki budżetu w 2020 roku wyniosły 39 990 613,77 zł ogółem, co stanowi 88,41 % planu.
Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 3 713 797,77 zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku należały:
1. Budowa ulicy Kościelnej i Sosnowej w Zrębicach wraz z oświetleniem
2. Rozpoczęcie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kusiętach (razem z powiatem częstochowskim)
3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśnej w Zrębicach
4. Budowa ul. Amonitowej w Olsztynie
5. Połączenie ścieżek rowerowych na ul. Kühna w Olsztynie wraz z interaktywnym przejściem dla pieszych (razem z powiatem częstochowskim)
6. Rozpoczęcie przebudowy ul. Południowej w Turowie
7. Budowa oddziału przedszkolnego w Biskupicach
8. Budowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie przy ul. Zielonej
9. Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Turów
10. Rozpoczęcie budowy oddziału przedszkolnego w Turowie.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2