hamburger

E-sesja

Rada Miejska w Olsztynie – transmisja na żywo
(dostępna w dniach odbywających się sesji Rady Miejskiej)

 http://www.olsztynjurajski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Wyniki głosowań udostępniane są na bieżąco podczas transmisji obrad na stronie internetowej:
http://www.olsztynjurajski.esesja.pl/

 

Programy sesji planowanych oraz archiwalnych wraz z zestawieniami głosowań, znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.olsztynjurajski.esesja.pl/

 

K O M U N I K A T
dot. nagrywania obrazu i dźwięku Obrad Rady Miejskiej w Olsztynie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994  tekst  jednolity), wprowadzonej zapisami ustawy z dnia 11  stycznia  2018  r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów gminy (Dz.U. z 2018 r. poz.130), na podstawie art. 20 ust.1 b cyt. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

a) obrady Rady Miejskiej w Olsztynie są transmitowane i nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,

b) nagrania obrad są udostępniane na stronie internetowej Gminy Olsztyn: Sesje Rady Miejskiej w Olsztynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: Rada Miejska >> Sesje Rady Miejskiej na https://www.olsztynjurajski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

W przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków (obraz) i dźwięku (głos) osób uczestniczących w sesji, nie ma konieczności uzyskiwania ich zgody, gdyż według art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wskazane przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o dostępie do informacji publicznych nakładają na Gminę Olsztyn obowiązki, dla realizacji których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych uczestników sesji.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej w Olsztynie w związku z pozyskiwaniem danych osobowych znajduje się pod adresem: https://www.www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2