hamburger

STATUETKI „OLSZTYŃSKI ANIOŁ STRÓŻ”

statuetka olsztyńskiego anioła

Pomysł wręczania Statuetek zrodził w 2007 r. w trakcie powstawania siedmiometrowej rzeźby „Olsztyńskiego Anioła Stróża” witającej na „Pańskiej Górze” wjeżdżających do Olsztyna od strony Częstochowy. Święcony wówczas Anioł zaistniał również na statuetkach wykonanych przez artystę Mariusza Chrząstka. Podczas uroczystości święcenia wójt Tomasz Kucharski pierwszą statuetką wyróżnił twórcę „anielskiej” rzeźby – Jana Wewióra. Kolejnymi uhonorowani zostali pomysłodawca Elżbieta Kosielak oraz wspierający inicjatywę ks. proboszcz Ryszard Grzesik.
W 2019 roku statuetka uległa odświeżeniu, wykonał ją rzeźbiarz Michał Batkiewicz.

Przyznawanie Statuetek ma na celu uhonorowanie osób lub instytucji szczególnie zasłużonych dla Gminy Olsztyn za ich działalność, twórczość, aktywność czy też konkretne czyny, które w sposób znaczący wpływają na rozwój lub promocję Gminy Olsztyn. Statuetka może być przyznana osobie fizycznej, prawnej, instytucji, indywidualnie lub zbiorowo w następujących kategoriach: Działalność społeczna i troska o człowieka, Edukacja i kultura, Sport i turystyka, Gospodarka i przedsiębiorczość, Inne szczególne zasługi.

Wnioski o przyznanie Statuetki mogą składać: Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, Radni Rady Miejskiej w Olsztynie, Rady Sołeckie z terenu gminy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty.

Decyzję o przyznaniu Statuetki podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn na wniosek powołanej przez Niego Kapituły Statuetki.

ANNA KAMOSIŃSKA

Wyróżnienie w kategorii Edukacja i kultura
Animatorka kultury, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Turowie, założycielka i instruktorka zespołu folklorystycznego Turowianie. Wyróżniona za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, kultywowaniu tradycji i folkloru.

DARIUSZ GÓRECKI

Wyróżnienie w kategorii Sport i turystyka
Lokalny animator sportu, trener i działacz sportowy, prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „SOKÓŁ”, radny Rady Miejskiej w Olsztynie. Uhonorowany za całokształt pracy szkoleniowej oraz promocję aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

PAWEŁ KAWECKI

Wyróżnienie w kategorii Sport i turystyka
Sportowiec, biegacz narciarski, dwukrotny medalista Mistrzostw Polski w parasportach zimowych w 2023 r. Uhonorowany za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w promocję aktywności sportowej osób z niepełnosprawnościami.

ZDZISŁAW SYNORADZKI

Wyróżnienie w kategorii Sport i turystyka
Od 30 lat lokalny promotor sportu, inicjator wielu akcji sportowych, doświadczony trener i zawodnik Klubu Sportowego Dragon, członek kadry narodowej taekwondo, w 2023 r. zdobywca złotego medalu w Mistrzostwach Polski Seniorów Taekwon-Do. Nagrodzony za wybitne wyniki sportowe, sukcesy w pracy szkoleniowej i rozwijanie talentów młodych sportowców.

JAN JELEŃ

Wyróżnienie w kategorii Działalność społeczna i troska o człowieka
Działacz społeczny, inicjator lokalnych wydarzeń integrujących mieszkańców oraz projektów na rzecz przestrzeni publicznej, komendant gminny ochotniczych straży pożarnych wyróżniający się aktywną działalnością i zaangażowaniem w służbę. Uhonorowany za szczególne zasługi dla rozwoju i umocnienia ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Olsztyn.

BARBARA KRAJEWSKA

Wyróżnienie w kategorii Działalność społeczna i troska o człowieka
Społecznik, organizatorka lokalnych imprez dla dzieci i dorosłych, sołtys Olsztyna, od wielu lat aktywnie i z zaangażowaniem działa dla swojego najbliższego otoczenia. Wyróżniona za podejmowanie oddolnych przedsięwzięć na terenie gminy Olsztyn i aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej.
w kategorii Gospodarka i przedsiębiorczość.

RAFAŁ ELMANOWSKI

Wyróżnienie w kategorii Działalność społeczna i troska o człowieka
Lokalny przedsiębiorca wyróżniający się innowacyjnością i sukcesami biznesowymi, tworzący miejsca pracy, rozwijający firmę się w dynamiczny sposób, wizytówka lokalnej gospodarki. Wyróżniony za promowanie pozytywnego wizerunku gminy Olsztyn w kraju i za granicą.

TADEUSZ KLIMEK

Wyróżnienie w kategorii Sport i Turystyka
Mieszkaniec Kusiąt, pasjonat sportowy, w swojej karierze biegowej ponad sto razy stawał na podium w wielu prestiżowych zawodach w Polsce i za granicą. Mistrz Polski w półmaratonie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w roku 2022. Od ponad dwudziestu lat reprezentuje gminę Olsztyn w zawodach krajowych i zagranicznych.

ADRIAN CEGLARZ

Wyróżnienie w kategorii Działalność społeczna i troska o człowieka
Pochodzi z Przymiłowic. Trener piłki nożnej w Klubie sportowym „Sokół” Olsztyn. Od 8 lat organizator charytatywnych turniejów piłki nożnej w Przymiłowicach, podczas których zbierane są pieniądze dla chorych i potrzebujących dzieci. Turniej co roku przyciąga wiele drużyn piłkarskich oraz publiczność z całej gminy. Dzięki jego zaangażowaniu i chęci niesienia pomocy udało się pomóc m. in. Adzie, Szymonowi, Julkowi, Miśkowi…

KS. MAREK BATOR

Wyróżnienie w kategorii Działalność społeczna i troska o człowieka
Koordynator działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy, w szczególności prawie setki dzieci przebywających w Ośrodku Rekolekcyjnym „Święta Puszcza w Olsztynie. Inicjator powstania Centrum Rehabilitacji i Wsparcia Psychospołecznego im. Jana Pawła II w Olsztynie, które tymczasowo będzie przeznaczone na prowadzenie placówki dedykowanej dzieciom z Ukrainy, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, wychowawcze oraz psychologiczne.

DR KAROL NABIAŁEK

Wyróżnienie w kategorii Edukacja i kultura
Pochodzi z gminy Olsztyn. Na wydziale historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy „Starostwo olsztyńskie do połowy XVII wieku”. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wybitny historyk. Autor wielu publikacji naukowych dotyczących regionu częstochowskiego, Olsztyna i parafii olsztyńskiej. Na uwagę zasługują: „Dzieje miasta Olsztynek koło Częstochowy od założenia do połowy XVII wieku”, „Nowe spojrzenie na biografię Kaspra Karlińskiego herbu Ostoja”, „Załoga zamku Olsztyn w późnym średniowieczu”, „Zamek Olsztyn w państwie polskim za Jagiellonów”, czy „Początki parafii i najstarszy kościół w mieście Olsztynku”. Odkrywa nowe ważne wątki historii regionu.

STOWARZYSZENIE SPORTOWE „SŁOŃCA JURY”

Nagroda w kategorii Sport i turystyka
Stowarzyszenie zrzeszające kilkudziesięciu członków z terenu gminy Olsztyn, uprawiających bieganie na poziomie amatorskim i profesjonalnym. „Słońca” reprezentują gminę i zajmują czołowe miejsca w zawodach biegowych rangi lokalnej i krajowej.
Organizatorzy wielu charytatywnych wydarzeń sportowych na terenie gminy Olsztyn, przyciągających setki uczestników z całej Polski. Współorganizatorzy Marszobiegu, Biegu ekstremalnego Jura Tor Tura oraz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Urzędem Miasta i Gminy Olsztyn.

ROTARY CLUB CZĘSTOCHOWA

Nagroda w kategorii Inne szczególne zasługi
Rotary Club Częstochowa od ponad 25 lat działa na terenie gminy Olsztyn i całego regionu, organizując imprezy charytatywne. Pomoc jest kierowana do placówek zajmujących się opieką medyczną, pedagogiczną i hospicyjną. RC Częstochowa od wielu lat jest współorganizatorem charytatywnego Hubertusa w Olsztynie. To wydarzenie rekreacyjno-sportowe dla całych rodzin, przyciągające rzesze publiczności z całej okolicy. W ostatnim roku klub aktywnie pomaga ludności ukraińskiej poprzez zakup sprzętu medycznego, odzieży.

CHÓR AKORD

Nagroda w kategorii Edukacja i kultura
Chór „Akord” działający przy Kole Emerytów Rencistów i Inwalidów reprezentuje Miasto i Gminę Olsztyn w całym regionie na konkursach i przeglądach zdobywając wyróżnienia i nagrody.
Występy chóru uświetniają szereg gminnych uroczystości: m. in. wigilię najstarszych i samotnych mieszkańców gminy, Juromanię, Koncerty kolęd, Złote Gody.
W repertuarze chóru znajdują się pieśni lokalne, patriotyczne, kolędy, pastorałki oraz pieśni popularne.

Jurajska Grupa GOPR

Od 20 lat na Jurze, od ponad 10 w Olsztynie. Prowadzą akcje ratunkowe w jaskiniach i trudno dostępnych terenach. Pomimo ochotniczego charakteru organizacji, profesjonalnie, przez 365 dni w roku, zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Olsztyn i turystom.

Witold Filus

Pilot, wielokrotny Mistrz Polski w lotach balonami, wielokrotny zdobywca Pucharu Polski, jest pierwszym pilotem, który dokonał zimowego przelotu balonem nad Tatrami, dzięki jego wsparciu i zaangażowaniu w jurajskim Olsztynie już dwukrotnie odbyły się prestiżowe zawody balonowe. Nagrodę w jego imieniu odbierze brat, Krzysztof Filus.

Grażyna Elmanowska

Radna gminy Olsztyn wielu kadencji, obecnie wiceprzewodnicząca Rady gminy Olsztyn, od lat mocno zaangażowana w życie lokalnej społeczności, pracowała w zespołach redakcyjnych albumów historycznych o gminie Olsztyn, z jej inicjatywy w październiku tego roku na Pańskiej Górze stanął nowy krzyż.

Małgorzata Majer

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, inicjatorka Jura ROK Festiwal, którego inauguracja odbyła się w Olsztynie, współorganizatorka czterech edycji Jurajskiego Festiwalu Sztuki i Wina – największego kulturalnego wydarzenia w Olsztynie.

Konrad Zymek

Projektant współpracujący z gminą Olsztyn od wielu lat, wykonał dla gminy dziesiątki projektów, które nie tylko uzyskiwały dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych, ale plasowały się w czołówkach rankingów konkursowych. Jest autorem projektów dróg gminnych, powiatowych, ścieżek rowerowych oraz turystycznych zagospodarowań terenu

Gminny Ośrodek Kultury

Istnieje od 20 października 1975 r.. Jest rozpoznawalną instytucją kultury w Gminie i Regionie, funkcję dyrektora od 31 lat pełni Mariola Matysek. Gminny Ośrodek Kultury pod jej kierownictwem i we współpracy z instruktorami to dynamicznie wciąż rozwijająca się placówka kulturalna. GOK współpracuje z samorządem gminy, szkołami, instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w gminie, regionie i kraju zespalając przy tym środki i siły w celu osiągnięcia lepszych efektów. Organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury imprezy są przygotowane rzetelnie i przeprowadzone z najwyższą starannością i wyczuciem estetycznym. GOK posiada 5 certyfikatów Częstochowskiej Organizacji Turystycznej przyznane imprezom, jedno wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Lotka”

W Gminie Olsztyn swoją działalność rozpoczął we wrześniu 2014 roku. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, wspieranie i propagowanie rozwoju kultury fizycznej mieszkańców gminy Olsztyn oraz innych miejscowości, promowanie sportu, rekreacji, turystyki oraz zdrowego stylu życia, prowadzenie działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz podmiotów gospodarczych, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Biorą udział w wielu turniejach na których spotkali się zawodnicy z całej Polski, Medale zdobyte na ogólnopolskim turnieju oraz lokaty pozostałych zawodników lotki pokazują, iż cały czas pną się ku najlepszym w Polsce.

Bogusław Bednarek

Prowadzi Jurajską Informację Turystyczną. Od 2005 roku prowadzi sprzedaż pamiątek i materiałów promocyjnych o Gminie Olsztyn; sukcesywnie rozszerzając swoja ofertę. W Jurajskiej Informacji Turystycznej można zaczerpnąć informacji o aktualnych imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie Gminy. Zagospodarował otoczenie Podzamcza, zorganizował parking w centrum Olsztyna. Aktywnie angażuje się i uczestniczy w życiu społecznym gminy Olsztyn. Chętnie wspiera najważniejsze przedsięwzięcia i wydarzenia w gminie Olsztyn.

Tomasz Hadrian

Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Olsztynie. Uczy gry na trąbce i rogu. Od kwietnia 2010 r. podjął się przeszkolenia dzieci i młodzieży w zakresie nauki gry na instrumentach dętych oraz utworzenia orkiestry. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym oraz grupowym. Orkiestra to świetny sposób na promocję Gminy, urozmaicenie gminnych uroczystości, edukację młodzieży, zagospodarowanie jej czasu wolnego i wzmocnienie poczucia obywatelskości i lokalnego patriotyzmu. Obecna nazwa Orkiestry brzmi Orkiestra Dęta Gminy Olsztyn SEMPRE.

Michał Batkiewicz

Absolwent ASP w Krakowie, znany rzeźbiarz, którego monumentalne pomniki przedstawiające głównie tematykę sakralną np. obrazujące postać papieża Jana Pawła II, znajdują się w różnych krajach na całym świecie (w Europie i Stanach Zjednoczonych). Jest też autorem wielu tablic pamiątkowych, statuetek okolicznościowych i medali. Przy pomocy mistrzowskiego warsztatu dotyka tematyki rzadko spotykanej w sztuce współczesnej. Artyście towarzyszy nieskrępowana wyobraźnia, opowiada własnym językiem obrazu bajki z morałem.Aktualnie na rynku w Olsztynie można podziwiać artystyczną kompozycję Michała Batkiewicza zatytułowaną „Anioły”, wcześniej na rynku gościły trzy inne wystawy tego rzeźbiarza:
– „Chichot życia”
– „Cywilizacja”
– ,,Ironia 7 dni”.

Edyta Czajkowska

Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kusiętach. Wiceprezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Jedyna kobieta w powiecie częstochowskim kierująca strażackim pojazdem bojowym. Współorganizatorka wielu wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych na terenie gminy. Radna Gminy Olsztyn w latach 2006-2014. Przy współpracy z Nadleśnictwem Złoty Potok organizatorka spotkań integracyjno – poznawczych dla młodzieży niedostosowanej społecznie.

Marcin Poch

Radny Gminy Olsztyn obecnej kadencji. W czasie swojej działalności dał się poznać jako osoba otwarta na potrzeby mieszkańców. Mocno zaangażowany w życie lokalnej społeczności i aktywnie pracujący na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn. Wspiera szkołę i jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kusiętach. Promuje aktywność sportową i zdrowy tryb życia. Inicjator spotkań integracyjnych nad jeziorkiem krasowym w Kusiętach. Organizator zawodów wędkarskich dla najmłodszych oraz Morsowania.

Silvia i Roman Sobczykowie

Właściciele firmy Sokpol Sp. z o.o. Poza różnorodną produkcją branżową realizują również działania społeczne. Wspomagają lokalne instytucje, szkoły oraz stowarzyszenia. Pomocy udzielają w formie finansowej oraz w formie darowizn rzeczowych. Aktywnie wspierają wszelkie inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży. Z naszą Gminą współpracują od około 20 lat. Pani Silvia jest założycielką Fundacji ,,Kropla szczęścia”, której celem jest działalność charytatywna i dobroczynna. Fundacja zaangażowała się w pomoc dla 12 letniego Pawła Sitaka z Kusiąt, któremu dzisiaj na balu również pomagamy.

Wojciech Mścichowski

Emerytowany dziennikarz związany z Tygodnikiem Katolickim ,,Niedziela”. Pasjonat turystyki, fotografii, miłośnik tradycji i kultury ludowej, szeroko zaangażowany w sprawy społeczne. Mieszkając w Częstochowie szczególnie upodobał sobie region Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w tym niepowtarzalne piękno Olsztyna opromienionego „Słońcem Jury”. Podczas spotkań niemal w całym kraju stał się swoistym ambasadorem i propagatorem naszej Gminy. Efektem sympatii do Olsztyna jest ponad sto artykułów prasowych, internetowych, fotoreportaży i wystaw fotograficznych.

Grzegorz Trąbski

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach. Nauczyciel wychowania fizycznego z 19-letnim stażem. Radny Gminy Olsztyn III i IV kadencji. Współzałożyciel Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zrębice i Krasawa. Inicjator budowy hali sportowej i oddziału przedszkolnego przy szkole w Zrębicach. Współorganizator wydarzeń kulturalnych i sportowych. Prężnie współpracuje z Parafią pw. św. Idziego, Ochotniczą Strażą Pożarną, Wspólnotą Gruntową, Kołem Gospodyń Wiejskich organizując wspólne działania na rzecz wsi. Aktywnie uczestniczy w życiu Gminy.

Irena i Mirosław Tomalscy

Od dwudziestu paru prowadzą firmę rodzinną na terenie naszej gminy. Rozbudowując ją zmienili wizerunek Olsztyna. Pani Irena to altruistka, wrażliwa na potrzeby innych, często angażuje się w akcje pomocowe. Pasją Pani Ireny jest historia. Gromadzi stare karty pocztowe, zdjęcia i dokumenty. Realizuje swoją pasję w Punkcie Dokumentacji Dziejów Gminy Olsztyn, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Olsztynie. Pan Mirosław był radnym Gminy Olsztyn przez trzy kadencje. W ostatniej kadencji pełnił funkcję członka Zarządu Gminy. Obecnie jest członkiem Zarządu Polskiego Centrum Handlowego ,,Jagiellończycy”. Jego hobby to myślistwo. Jest myśliwym od około 30 lat. Obecnie jest łowczym Koła Łowieckiego ,,Orlik” w Biskupicach. Państwo Tomalscy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym gminy Olsztyn.

Gabriela Klimek

Bardzo zaangażowany w rozwój miejscowości sołtys Kusiąt. Jedna z inicjatorek założenia Stowarzyszenia Wokół Jeziorka Krasowego oraz powstania świetlicy środowiskowej. Jako sołtys jest głównym organizatorem festynów integracyjnych. Nie przechodzi obojętnie obok żadnego, nawet najmniejszego problemu. Jest osobą pełną troski o drugiego człowieka, stąd chętnie angażuje się we wszystkie akcje charytatywne.

Zbigniew Banaszak

Od 2002 roku radny Rady Gminy Olsztyn, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Gminy. W czasie swojej działalności dał się poznać jako osoba otwarta na potrzeby mieszkańców oraz mocno zaangażowana w życie lokalnej społeczności i aktywnie pracująca na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn. Wspiera głownie szkoły i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
w kategorii „Oświata, kultura i sztuka”

Krystyna Walczak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicach od 2007 r. Przyczynia się do rozwoju i integracji lokalnego środowiska. Z dużym zaangażowaniem włącza się w różne przedsięwzięcia, uroczystości i imprezy okolicznościowe współpracując z organizacjami społecznymi. Stale zabiega o pozyskiwanie dodatkowych środków dla zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków do nauki i zabawy. Od lat zabiegała o zrealizowany w tym roku remont budynku szkoły w Biskupicach.

Alicja Matyja

Nauczyciel wychowania fizycznego z 16-letnim stażem pracy w Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie. Założycielka odnoszącego regionalne i ogólnopolskie sukcesy zespołu cheerleaderek „Gasparo”. Z dużym zaangażowaniem dba o wszechstronny rozwój młodzieży, promuje zdrowy styl życia i aktywne spędzanie czasu, uwzględniając przy tym walory turystyczne Olsztyna. Z dużym zaangażowaniem pozyskuje środki finansowe na zakup strojów oraz rekwizytów dla swojego zespołu. Jej uczniowie odnoszą wiele sukcesów w różnych dziedzinach sportowych. Dwukrotnie uzyskała certyfikat „WF” z klasą.

Grzegorz Dors

Znany w regionie propagator sportu i zdrowego stylu życia. W latach 80 i 90 wygrywał znane w całej Polsce Biegi Przełajowe. Z Jego inicjatywy w kwietniu 2010 r. został rozegrany I Jurajski Puchar Nordic Walking w Olsztynie. Na zawody nordicowe do Olsztyna z roku na rok przybywa coraz więcej uczestników. Pan Grzegorz prowadzi treningi indywidualne jak i grupowe na terenie Gminy. Sam aktywnie z sukcesami trenuje Nordic Walking promując te dyscyplinę wśród mieszkańców gminy i regionu. Zawodnicy trenowani przez pana Grzegorza wielokrotnie stają na podium w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Cezary Kazimierz Szymański

Redaktor Naczelny Telewizji Orion – otrzymał specjalne podziękowania za szczególne zaangażowanie w promocję Gminy Olsztyn.

Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury

Stowarzyszenie PPJ jest jedną z najbardziej aktywnych lokalnych grup działania w województwie śląskim. Zrzesza dziewięć gmin, w tym Gminę Olsztyn. Od 2007 roku Stowarzyszenie pośredniczy w pozyskiwaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gminę Olsztyn wsparło w realizacji 27 projektów, tj. min.: zagospodarowanie skwerów ze stawami w Biskupicach, Turowie i Przymiłowicach, budowa ogólnodostępnych placów zabaw, modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z zapleczem oraz budową siłowni zewnętrznej w Olsztynie, remont i wyposażenie świetlicy w Turowie, budowa boiska wielofunkcyjnego w Przymiłowicach i Kusiętach. Pozyskane środki zostały z wielkim pożytkiem wykorzystane na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn, a efekty są widoczne niemal w każdym sołectwie. Statuetkę odebrały Panie: Halina Palarz i Małgorzata Dudek, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia.

Bożena Klecha

Od 2012 r. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Olsztynie. Laureatka w sposób wyróżniający realizuje zadania związane z powierzonym jej stanowiskiem. Swoją postawą i zaangażowaniem tworzy klimat przyjazny dziecku i sprzyjający podnoszeniu jakości pracy, czego efektem jest przyznanie placówce najwyższej, możliwej noty na poziomie A. Jest koordynatorką wielu działań realizowanych z środków zewnętrznych dla rozwoju najmłodszych i poszerzenia bazy dydaktycznej placówki. Wychowankowie przedszkola odnoszą niezliczone sukcesy w konkursach gminnych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Bożena Klecha to rzetelny, kompetentny dyrektor, wspaniały nauczyciel i wychowawca oraz doskonały menager – tak mówią nauczyciele i rodzice wychowanków.

Matylda Sałajewska

Mieszkanka Olsztyna, absolwentka Wydziału Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Stypendystka Universty of East London w Londynie. Od kilku lat współpracuje z Gminą Olsztyn przy budowaniu wizerunku i marki Gminy. Zaprojektowała m.in.: elementy Systemu Identyfikacji Gminy, w tym: oryginalne witacze i instalacje przestrzenne. Jest również autorką logo Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie wraz kompleksowym systemem identyfikacji wizualnej oraz projektem wyposażenia budynku GOK. Laureatka realizuje liczne projekty autorskie w kraju i zagranicą. Ostatnio była współautorką aranżacji wystawy Stanleya Kubricka i Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. W swojej twórczości ma także wiele nowatorskich realizacji takich jak: oddychający dom przy ul. Mariackiej w Katowicach czy spot promujący woj. śląskie.

Ksiądz Arkadiusz Makles

Wikariusz Parafii Olsztyn od 2010r. W czasie pełnienia służby duszpasterskiej dał się poznać jako osoba mocno zaangażowana w życie lokalnej społeczności. Organizator różnorodnych akcji, głównie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Poza posługą duszpasterską zachęca młodzież do uprawiania sportu, organizuje liczne wyjazdy i kolonie, a także zagraniczne i krajowe pielgrzymki dla rodzin. Jak mówią Parafianie, Ksiądz Arek to pracowity, otwarty i oddany ludziom duszpasterz.

Anna i Paweł Romańscy

Właściciele „Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „ROMEX”- ROMEX, prowadzi kompleksowe usługi budowlane oraz sprzedaż hurtową i detaliczną materiałów budowlanych na terenie całego kraju. Siedziba i hurtownia firmy znajduje się w Zrębicach, w gminie Olsztyn. Do największych przedsięwzięć realizowanych przez Zakład na ternie gminy należą m.in.: kompleksowe zagospodarowanie Zrębic I, II i Krasawy, budowa sal gimnastycznych przy Zespołach Szkół w Zrębicach i Kusiętach oraz przebudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie, za którą w 2014 r. Państwo Romańscy zostali laureatami najwyższej nagrody w konkursie organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo–Handlową w Częstochowie. Laureaci chętnie wspierają najważniejsze przedsięwzięcia i wydarzenia w gminie Olsztyn.

Izabela Leszczyna

Posłanka na Sejm RP VI i VII kadencji. Od 2013 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Od lat wspiera przedsięwzięcia Gminy Olsztyn związane m.in. z rozwojem infrastruktury turystycznej, sportowej i kulturalnej. W ostatnim czasie Pani minister zabiegała o dofinansowanie remontu kapitalnego siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Olsztynie.

Ksiądz Jan Lisiecki

Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu i kościoła filialnego pw. św. Wojciecha w Biskupicach. W czasie 10 lat probostwa dał się poznać jako osoba mocno zaangażowana w życie lokalnej społeczności. Organizator różnorodnych akcji na rzecz potrzebujących – głównie dzieci i młodzieży. Dobry duszpasterz i gospodarz Parafii.

Mirosław Flisowski

Aktywny sołtys Skrajnicy. Organizator i współorganizator wielu wydarzeń sportowych i kulturalnych. Jest liderem miejscowości i inicjatorem przedsięwzięć skierowanych na rozwój, integrację oraz promocję Skrajnicy i Gminy Olsztyn. Jest m.in. pomysłodawcą: powstania grupy teatralnej, spotkań opłatkowych z seniorami, konkursów plastycznych oraz na piękne ogródki i posesje. Wspiera akcje charytatywne.
W kategorii „Oświata, kultura i sztuka”:

Anna Zębik

Od 2006 r. Dyrektor Zespołu Szkół w Kusiętach. Propagatorka sportu i organizatorka wielu wydarzeń promujących Szkołę i Gminę. Współzałożycielka klubów sportowych „Batmani” i „Orły” Kusięta. Koordynator wielu działań realizowanych ze środków zewnętrznych dla rozwoju uczniów i poszerzenia bazy dydaktycznej placówki. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami na rzecz szkoły, wychowanków i potrzebujących.

Andrzej Nabiałek

Od 2007 r. Dyrektor Gimnazjum im. Kaspra Karlińskiego w Olsztynie. Dba o wysoki standard nauczania młodzieży, rozwój i dobry wizerunek szkoły. Współorganizator i aktywny uczestnik wielu wydarzeń sportowych i kulturalnych w gminie Olsztyn. Swoją otwartością i postawą stwarza młodzieży warunki wszechstronnego rozwoju, co owocuje sukcesami w wielu dziedzinach.

Marek Romański

Nauczyciel historii i wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Kusiętach. Radny Gminy Olsztyn IV i VI kadencji. Sołtys Przymiłowic w latach 2000-2011. Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej Przymiłowic. Autor publikacji historycznych o gminie i regionie w tym wydanej w 2009 r. książki pt. „Z dziejów gminy Olsztyn” oraz tegorocznej publikacji pt. „Gmina Olsztyn koło Częstochowy w czasie II wojny światowej”. Inicjator i organizator konkursu historycznego pt. „Dzieje Gminy Olsztyn”.

Ksiądz Andrzej Nieznański

W ciągu siedmioletniej posługi duszpasterskiej jaką pełnił w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, dał się poznać jako osoba bardzo aktywna, pełna kreatywności i umiejętności organizacyjnych. Z pełnym zaangażowaniem włączał się w organizację Festynu Rodzinnego w Ogrodach Plebańskich i meczów piłki nożnej. Wcielał się w rolę „Konferansjera Festynka” przynosząc wiele radości zgromadzonej publiczności. Był także doskonałym przewodnikiem dla grup i osób zwiedzających olsztyńską świątynię.

Eugeniusz Poloczek

Od dwudziestu lat związany z Olsztynem poprzez organizację Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej „Zamczysko” oraz wspieranie osób z problemami alkoholowymi. Terapeuta uzależnień w Centrum Psychiatrii w Katowicach-Szopienicach, współpracujący między innymi z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym. Praca społeczna jest jego życiową pasją i stanowi naturalne uzupełnienie pracy zawodowej.

Elżbieta Kisiel

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Olsztynie od 2006 roku. Współorganizator wielu wydarzeń promujących Szkołę i Gminę. Specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej i nauczania początkowego. Koordynator wielu działań realizowanych ze środków zewnętrznych dla rozwoju uczniów i poszerzenia bazy dydaktycznej placówki. Inicjator współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami na rzecz wychowanków, szkoły
i potrzebujących.

Ewa i Marian Kempa

Wyróżniający się przedsiębiorczością założyciele i wieloletni właściciele pierwszej i jedynej piekarni w Olsztynie. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności otworzyli również wielobranżowy market z dogodnym parkingiem. Artykuły piekarni od lat są sprzedawane w wielu sklepach spożywczych w regionie i cieszą się ogromnym powodzeniem. Od lat chętnie wspierają organizację imprez lokalnych i regionalnych.

Monika Kosielak

Kierownik referatu promocji i turystyki w Urzędzie Gminy Olsztyn, rzecznik prasowy, redaktor naczelny Biuletynu informacyjnego oraz gminnego serwisu internetowego. Koordynator, współorganizator i konferansjer wielu wydarzeń promocyjnych, sportowych i kulturalnych. Autor kilkunastu wydawnictw promujących gminę i współautor publikacji regionalnych. Członek Zarządu Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.

Stanisław Kozubek

Właściciel prężnie działającego agrogospodarstwa „Folwark Zrębice”. Inicjator Jurajskiego Stowarzyszenia Turystki Wiejskiej i jego przewodniczący od daty powstania tj. 2001 roku. Wielokrotnie nagrodzony za aktywność w dziedzinie turystyki oraz tworzenie nowych produktów turystycznych takich jak: pierwsza w Polsce Agroturystyczna Szkoła Domowego Masarstwa czy Ciuchcia z powozami.

Bogdan Malina

Kierownik niepublicznej Przychodni Lekarskiej w Olsztynie, z której usług bezpłatnie korzystają mieszkańcy gminy. Chętnie wspiera finansowo i organizacyjnie przedsięwzięcia: sportowe, kulturalne, promocyjne i edukacyjne. Służy pomocą potrzebującym.

Władysław Sikorski

Od 38 lat jest strażakiem ochotnikiem. Od 22 lat pełni funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie. Został czterokrotnie odznaczony za zasługi dla pożarnictwa. Dzięki Jego staraniom, każda jednostka wyposażona jest w odpowiedni sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Sprawnie koordynuje mobilność jednostek OSP podczas akcji ratowniczych i innych wydarzeń.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Małych Ojczyzn „Tur”

Działając na wielu płaszczyznach Stowarzyszenie przyczynia się do rozwoju i promocji trzech miejscowości: Turowa, Bukowna i Przymiłowic-Podgrabia. Członkowie Stowarzyszenia są współorganizatorami dorocznego festynu z prezentacjami bajek we własnej reżyserii i wykonaniu. Są inicjatorami powstania turowskiego chóru. Chętnie uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach związanych z rozwojem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Turowa.

Grażyna Bednarek

Wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Olsztynie. Troszczy się o dobry wizerunek szkoły na wielu płaszczyznach. Dba o wysoki standard nauczania. Unowocześnia bazę dydaktyczno-edukacyjną. Dzięki jej staraniom, w ostatnich latach budynek szkoły zyskał nowy wizerunek i estetyczny ogród. Na wiele działań realizowanych dla rozwoju uczniów i placówki pozyskuje środki zewnętrzne.

Roman Radecki

Wieloletni trener i prezes klubu piłkarskiego „Sokół Olsztyn”. Doświadczony kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej wyróżniony przez Ministra Sportu i Turystyki.

Mariusz Kleszczewski

Wicemarszałek Województwa Śląskiego – wspiera najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne, edukacyjne i promocyjne realizowane na terenie gminy Olsztyn i w regionie. Zabiegał m.in. o budowę drogi biegnącej przez gminę Olsztyn, rewitalizację rynku w Olsztynie, promocję, ochronę środowiska oraz edukację najmłodszych mieszkańców gminy.

Bernadetta Niemczyk

Działając społecznie i troszcząc się o przekazywanie tradycyjnych wartości kolejnym pokoleniom, Pani Bernadetta pełni wiele funkcji. Jest m.in.: Przewodniczącą Krajowej i Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Członkiem Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Wiceprzewodniczącą Społecznej Rady Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Jest również organizatorką i współorganizatorką cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Za dotychczasowe zasługi Pani Bernadetta Niemczyk została odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Ministra Kultury „Zasłużony działacz kultury” czy Statuetką Starosty Częstochowskiego.

Krystyna i Sławomir Szwajkowscy

Założyciele i właściciele Galerii Arche, działającej w Olsztynie od 2008 r. Czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy. Poprzez swoją twórczość artystyczną promują walory Gminy Olsztyn i regionu.

Krystyna Szwajkowska – stypendystka rządu Belgii. Jest doktorem habilitowanym sztuk plastycznych w zakresie grafiki. Pracuje na stanowisku profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Pracowni Litografii. Brała udział w wielu konkursach i w ponad stu wystawach zbiorowych w Polsce, Belgii, Japonii, Niemczech, Norwegii, Austrii, na Tajwanie. Prace artystki znajdują się w zbiorach publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą. Jest laureatką wielu wyróżnień i nagród.

Sławomir Szwajkowski – jest specjalistą terapii uzależnień, pracuje w Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależnionych „Powrót z U „. Prowadzi Ośrodek Pobytu Dziennego dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych. Jest perkusista w odnoszącej sukcesy kapelą bluesową BREAKMASZYNA.

Klub Sportowy Dragon

Na terenie Gminy Olsztyn Klub prowadzi zajęcia z koreańskiej sztuki samoobrony Taekwon-do od 17 lat. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu trenerów Jacka Wąchały i Zdzisława Synoradzkiego zawodnicy Klubu odnoszą niezliczone sukcesy na arenie Polski, Europy i świata. Dodatkowo Dragoni promują Gminę Olsztyn przez organizację ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów Taekwon-do w hali, w której się właśnie znajdujemy. Zawodnicy chętnie prezentują swoje umiejętności podczas imprez organizowanych na terenie gminy i regionu. O odebranie nagrody prosimy najlepszą zawodniczkę w historii Dragona Martynę Kisiel – Mistrzynię Świata i Europy w Taekwon-do.

Elżbieta i Grzegorz Sitak

Działający na wielu płaszczyznach mieszkańcy Olsztyna. Inicjatorzy i współorganizatorzy wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Jako właściciele firmy Goldregen i restauracji Spichlerz sponsorzy wielu z nich. Prowadzą Jeździecki Klub Sportowy Goldregen oraz gospodarstwo agroturystyczne „Kama”. Dzięki Elżbiecie i Grzegorzowi Sitak Olsztyn zyskał Spichlerz, zabytek o ogromnym znaczeniu turystycznym, promocyjnym i kulturalnym. W 2008 r. nagrodzony ogólnopolską nagrodą Generalnego Konserwatora Zabytków, za odtworzenie w nowym miejscu drewnianego spichlerza dworskiego i jego adaptację do nowych funkcji. Grzegorz Sitak to Radny Gminy Olsztyn trzech kadencji. Organizator i pomysłodawca ”Międzynarodowego festiwalu sztucznych ogni i laserów” z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej – imprezy, która rozsławiła Olsztyn w kraju i na świecie.

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrębice i Krasawa

Działalność Stowarzyszenia przyczynia się do rozwoju i promocji Zrębic, Krasawy, Gminy Olsztyn i regionu. Najważniejsze zasługi Stowarzyszenia: aktywizacja społeczeństwa, pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja projektów skierowanych na rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego, odtwarzanie regionalnych zwyczajów, organizowanie lokalnych imprez, konkursów i innych wydarzeń, działania na rzecz poprawy wizerunku miejscowości. Aktywność Stowarzyszenia przyczyniła się do zdobycia w 2010 r. drugiej nagrody w konkursie „Piękna Wieś Woj. Śląskiego” dla miejscowości Zrębice i Krasawa. Nagrodę odebrał Zarząd Stowarzyszenia: Katarzyna Kulińska – Pluta, Teresa Pala, Kamila Górecka oraz Grzegorz Michalik.

Agata, Dariusz i Mateusz Juszczyk

Pełni pomysłów i energii gospodarze Agrozagrody z Jurajskich Biskupic, w której prowadzą naukę jazdy konnej, szkolenia psów sportowych, treningi psich zaprzęgów i coursingów. Są także organizatorami imprez o zasięgu międzynarodowym. Ponadto Agrozagroda jest siedzibą Stowarzyszenia Miłośników Robótek Ręcznych oraz Jurajskiego Centrum Psich Sportów, które wychowało syna gospodarzy na Mistrza Świata w psich zaprzęgach. Państwo Juszczyk to tegoroczni laureaci wyróżnienia w konkursie powiatowym „Najpiękniejsza zagroda wiejska”. Wszystkie działania kulturalne, sportowe czy turystyczne jak również zwieńczane sukcesami uczestnictwo Mateisza i Dariusza Juszczyków w zawodach oraz wystawach krajowych i zagranicznych stanowi silną promocję jurajskich Biskupic i Gminy Olsztyn.

Andrzej Tomza

Społecznik; Radny Gminy Olsztyn. Mieszkaniec Turowa. Zaangażowany m.in. przy tworzeniu placu zabaw, zagospodarowaniu terenu szkoły oraz pracach remontowych budynku szkoły. Stworzył wygodne miejsce do odpoczynku przy turowskim stawie. Corocznie aktywnie uczestniczy i wspiera organizację festynu rodzinnego w Turowie. Współorganizator pomysłu wykonania korekty zakrętu, chodników oraz drogi dojazdowej do Przymiłowic.

Mariola Matysek

Wieloletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Animatorka kultury w środowiskach społeczno – kulturalnych w gminie Olsztyn. Jest współrealizatorem wielu imprez i przedsięwzięć artystycznych, m. in. Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego, Sylwestra „Pod Gwiazdami”, „Marszobiegu”, Ogólnopolskiego Przeglądu Abstynenckiej Twórczości Artystycznej czy Festynu Rodzinnego w Ogrodach Plebańskich. W swojej działalności dużą wagę przywiązuje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność;

Danuta Tomalska

Od 19 lat dyrektor Gminnego Przedszkola w Olsztynie. Wygospodarowała i urządziła w przedszkolu m. in. salę widowiskową i siłownię. Przedszkole jest systematycznie modernizowane i urządzane pod względem funkcjonalności i estetyki.W okresie pełnienia funkcji dyrektora była wielokrotnie wyróżniana za swoje zaangażowanie i pracę. Przyczynia się również do ogromnych sukcesów Zespołu wokalno-tanecznego Wesołe Nutki oraz do indywidualnych sukcesów wychowanków.

Jan Michno

Nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Olsztynie, trener sekcji narciarstwa biegowego. Współorganizator „Marszobiegu” i akcji Polska Biega „Biegu Wiosny” w Olsztynie oraz innych wydarzeń sportowych. Promotor zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu. Jego podopieczni odnoszą wiele sukcesów podczas zawodów gminnych, powiatowych i ogólnopolskich.

Janusz Krakowian

Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego. Od lat wspiera przedsięwzięcia związane z naszą gminą. W ostatnim czasie zabiegał o kapitalny remont drogi Biskupice – Olsztyn – Kusięta. Wcześniej m.in.: o pozyskanie budynku po dawnym posterunku oraz ul. Storczykowej w Olsztynie – Odrzykoniu.

Ireneusz Bieleninik

Reporter, konferansjer. Mieszkaniec Olsztyna. Bezpłatnie poświęcił swój czas i energię włączając się w kampanię promocyjną nordic walking – jego wizerunek pojawił się m. in. na 400 billboardach w całym kraju, w reklamach prasowych i telewizyjnych. Dwukrotnie był ambasadorem „Marszobiegu”, chętnie włącza się w akcje charytatywne.

Tadeusz Porada

Prezes Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS”; inicjator odtworzenia pamiątkowej tablicy; propagator likwidacji barier architektonicznych na terenie gminy, niestrudzony od lat w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym;

Mieczysław Wojtak

Społecznik; projektant i realizator zagospodarowania kilku skwerków zieleni na ternie gminy Olsztyn (wokół SP i gimnazjum w Olsztynie, Przedszkola i oddziału w Przymiłowicach, rondo w Olsztynie).

Andrzej Kalinin

Pisarz, publicysta, laureat medalu „Gloria Artis”; współpracuje z zespołem śpiewaczym KGW w Kusiętach, chętnie spotyka się z młodzieżą z Zespole Szkół w Kusiętach i innych szkołach;

Anna Nabiałek

Pedagog; inicjator, reżyser, scenograf dziecięcego teatru Fuks działającego przy SP w Olsztynie, ogólnopolskie sukcesy wychowanków – recytatorskie i aktorskie;

Lidia Śmierciak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie, wyróżniona przez Ministra Edukacji Narodowej; udział w programie „Projektor – wolontariat studencki” mający na celu wyrównanie szans edukacji dzieci i młodzieży mieszkających na wsi – wizyta Jerzego Buzka.

Alojzy Szczerba ALEX-POL

Producent lodów i mrożonek – laureat wielu nagród, a przede wszystkim ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” 2009. Promuje gminę Olsztyn na terenie całego kraju i za granicą. Zatrudnia ok. 100 ludzi z terenu gminy.

Prof. dr hab. Marek Graniczny

Zastępca dyr. PIG, dyr. ds. państwowej służby geologicznej (ścieżka „Kamieniołom Kielniki”, Piknik Geologiczny – Letnia Szkoła Geologii, wystawa przy. ul. Zamkowej – Krajobrazy geologiczne Wisły, geotermia).

Krzysztof Raj

Ówczesny dyrektor katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

Halina Rozpondek

Posłanka na Sejm RP.

Arkadiusz Pawełczyk

Ówczesny I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Jan Wiewiór

Twórca Anioła i Szopki Olsztyńskiej,

ks. prałat Ryszard Grzesik

Proboszcz Parafii Olsztyn.

Elżbieta Kosielak

Sołtys Olsztyna – osoba, dzięki której rzeźba stanęła przy wjeździe do Olsztyna.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2