hamburger

Referat Administracyjny

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wnioski:
Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
Wymagane załączniki:
  • 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • 2. zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • 3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust 1pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252).
   W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Opłaty:
 • Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
   (z wyjątkiem piwa);
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

  Opłata, o której mowa powyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

  Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
  w roku poprzednim.

  Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,
  w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37 500 zł 7dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • 7 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi w wysokości 2,7% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt 1).Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się
  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

  Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2