hamburger

Referat Promocji i Turystyki

 

ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

Jako przedsiębiorca lub rolnik możesz w innych obiektach świadczyć usługi hotelarskie. Taki obiekt (dom, gospodarstwo rolne, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy) musisz zgłosić do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Ewidencję prowadzi wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia twojego obiektu.

Twój obiekt musi spełniać:
– wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne;
– minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdziesz w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Co to są usługi hotelarskie?
Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Co to są inne obiekty hotelarskie?
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:
– przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka) samodzielnych pokoi
– miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
– miejsc noclegowych w budynkach stałych
– miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
– miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
– miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
– miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
– pokoi gościnnych/kwater prywatnych

POBIERZ:

WNIOSEK O ZASZEREGOWANIE OBIEKTU HOTELARSKIEGO DO RODZAJU POLE BIWAKOWE

Co to jest pole biwakowe?
Pole biwakowe jest to obiekt hotelarski ogrodzony, ale niestrzeżony, na którym możliwy jest nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne.
Polom biwakowym nie są nadawane kategorie, ale jak każdy obiekt hotelarski podlegają obowiązkowemu zaszeregowaniu. Zaszeregowanie i ewidencję pól biwakowych w gminie prowadzi wójt (burmistrz lub prezydent miasta).

Wymagania dla obiektów hotelarskich
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:
– wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;
– wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne.

Minimalne wymagania dla pól biwakowych
Wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla pól biwakowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Wymagania te odnoszą się przede wszystkim do zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych na polu biwakowym.

POBIERZ:

  • WNIOSEK O ZASZEREGOWANIE OBIEKTU HOTELARSKIEGO DO RODZAJU POLE BIWAKOWE
  • Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
    ham2