hamburger

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

30 maja 2023

parking zamek

Rada Miejska w Olsztynie, po wysłuchaniu raportu o stanie gminy i sprawozdania finansowego, jednogłośnie udzieliła burmistrzowi, Tomaszowi Kucharskiemu wotum zaufania oraz absolutorium.

Podczas XXXIV Sesji Rady Gminy Olsztyn, 30 maja 2023 r. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Olsztyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
Wcześniej, pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn absolutorium za 2022 r.

INFORMACJE O BUDŻECIE
W 2022 r. dochody gminy wyniosły 55 592 679,92 zł, wydatki budżetu wyniosły 56 242 912,01 zł. Wynikiem finansowym w 2022 r. był deficyt w kwocie 650 232,09 zł, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

INWESTYCJE
Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na kwotę 11 392 160,51 zł.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku należały:
1. Budowa infrastruktury drogowej za ogólną kwotę 9 541 414,78 zł, m. in.:
• Budowa trasy rowerowej na odcinku Zrębice – Suliszowice, Jaroszów w gminie Żarki – zrealizowano wydatki na kwotę 3 209 704,68 zł,
• Zagospodarowanie terenu za urzędem wraz z budową drogi i parkingu – zrealizowano wydatki na kwotę 2 699 649,51 zł,
• Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Turystycznej – 681 109,77 zł,
• Przebudowa ul. Wrzosowej w Olsztynie – 470 381,89 zł,
• Przebudowa ul. Paderewskiego w Olsztynie – 246 111,68 zł,
• Przebudowa ul. Cichej w Olsztynie – 277 329,92 zł,
• Budowa chodnika przy ul. Żwirki i Wigury – 107 215,32 zł,
• Budowa ul. Morelowej w Skrajnicy – 144 293,53 zł,
• Modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Kühna wraz z budową doświetlenia, sygnalizacji interaktywnej przy Szkole Podstawowej w Olsztynie oraz budowa sygnalizacji z elektronicznym pomiarem prędkości na ul. Olsztyńskiej w Biskupicach – 143 127,20 zł,
2. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej za ogólną kwotę 48 301,13 zł,
3. Rozwój infrastruktury oświetleniowej na kwotę 477 391 zł, w tym: budowa oświetlenia przy drogach gminnych oraz projekty oświetleń.
4. Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garażowy – 251 425,18 zł,
5. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kusięta – 504 325,50 zł
6. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie – 114 406 zł,
7. Modernizacja ogrodzenia Gminnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Olsztynie – 75 114,24 zł.

Basen
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace koncepcyjne i projektowe nad budową basenu w Olsztynie, na którą to inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z programu rządowego „Polski Ład”.

Pocztowce
Pracowaliśmy także nad przedsięwzięciem, które polega na zaprojektowaniu i budowie dróg na 15-hektarowym osiedlu, skomunikuje go z centrum Olsztyna oraz uruchomi ponad 100 działek. Środki finansowe miasto i gmina Olsztyn pozyskuje z „Polskiego Ładu”.

Droga na Choroń
Podpisaliśmy umowę z wykonawcą wybranym w przetargu na budowę „skrótu” drogowego i rowerowego między Biskupicami i Choroniem (połączenie między dwoma gminami i dwoma powiatami), na którą to inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50 proc.).

Słowackiego i Miłosza
Wybraliśmy w przetargu wykonawcę budowy ulic Słowackiego i Prostopadłej do niej ul. Miłosza, najbardziej wysuniętych na północ Olsztyna. Powstanie nowa droga z wodociągiem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem, nakładką asfaltową, chodnikiem i trasą rowerową. Inwestycja dofinansowana z programu rządowego „Polski Ład”.

KB
Fot. dron LOCZY

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2