hamburger

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – informacje

15 marca 2021

POMOC ŻYWNOŚCIOWA - JEDZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, pl. Piłsudskiego 10, informuje, że od dnia 15.03.2021 r. do dnia 19.03.2021 r., w godzinach:

• poniedziałek, środa, czwartek – 8:30 – 14:30
• wtorek – 8:30 – 16:00
• piątek – 8:30 – 10:00

w Urzędzie Gminy Olsztyn lub drogą elektroniczną – na adres: gops@olsztyn-jurajski.pl – osoby/rodziny, które dotychczas nie ubiegały się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020, mogą złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu (druki w załączeniu) oraz otrzymać skierowanie na odbiór artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020.

Do udziału w Podprogramie 2020 uprawnione są:
a) osoby/rodziny korzystające z pomocy społecznej;
b) osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz posiadające dochód nieprzekraczający 220% odpowiedniego kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł x 220% = 1.542,20 zł) lub osoby w rodzinie (528,00 zł x 220% = 1.161,60 zł).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (34) 328-59-20.

LOGO PDF 1-Klauzula informacyjna RODO

LOGO PDF 2-Oświadczenie (cz. B)

LOGO PDF 3-Oświadczenie (art. 75 KPA)

LOGO PDF 4-Zaświadczenie o dochodach

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2