Ogłoszenie o naborze na przedstawiciela organizacji pozarządowych

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o naborze na przedstawiciela organizacji pozarządowych

wielkość tekstu:A | A | A

Ogłoszenie o naborze na przedstawiciela organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Olsztyn w 2018 r.

Wójt Gminy Olsztyn ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych uczestniczącego w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Gminę Olsztyn w 2018 r. z zakresu: kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Osoby chętne do pełnienia opisanej wyżej funkcji prosimy o nadesłanie zgłoszenia oraz deklaracji poparcia ze strony organizacji, w której imieniu występują.

W zgłoszeniu należy podać, dane kandydata oraz funkcję pełnioną w organizacji.

Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

Zgłoszenia i deklaracje należy składać w terminie do 11 grudnia  2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres lub e-mailem www.sekretariat@olsztyn-jurajski.pl. 

czytano: 401 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Parafia w Zrębicach istniała już w 1334 roku w spisach świętopietrza wymieniana jako Sdrzambicze (miejsce wytrzewione z krzaków i lasów). Według ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018