Nowy okres zasiłkowy

Strona główna » Aktualności » Nowy okres zasiłkowy

wielkość tekstu:A | A | A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z programu „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane w formie papierowej: od 1 sierpnia 2019 roku.
Od 1 lipca 2019 roku w/w wnioski można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, wtedy ustalenie prawa do w/w świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje odpowiednio:
•    świadczenie z programu „Dobry start” do dnia 30 września,
•    świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 października,
•    świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada.
Kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:
•    świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł,
•    zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł - w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny - zasada „złotówka za złotówkę”,
•    jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł.
Świadczenie wychowawcze, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie „Za Życiem” oraz świadczenie z programu „Dobry start” nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
W okresie zasiłkowym 2019/2020 należy wykazać dochody za rok 2018. Jeżeli w roku 2018 lub 2019 nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, tj. utrata lub uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.), należy przedstawić dokument potwierdzający tą zmianę, np. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym itp.
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie z programu „Dobry start” dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie, pok. 21.
 

czytano: 274 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Niepowtarzalna sceneria zamkowego wzgórza i okolic Olsztyna służyła znakomitym reżyserom do kręcenia ujęć znanym filmów: Rękopis znaleziony w ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018