Nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach

Strona główna » Aktualności » Nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach

wielkość tekstu:A | A | A

Od nowego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010), która wprowadziła z dniem 1 stycznia 2020 roku prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych na pięć frakcji: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne i odpady zmieszane. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.( t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).


Mieszkańców gminy Olsztyn obowiązuje bezwzględna segregacja odpadów. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej Wójta Gminy Olsztyn.
Odpady, których nie segregujemy (np. gruz, odpady poremontowe, okna i drzwi, gabaryty, zużyty sprzęt) nadal będzie można oddawać do PSZOKu – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Storczykowej w Olsztynie bez ponoszenia dodatkowych opłat.


Ponadto przypominamy, iż każdy właściciel lub zarządca nieruchomości niezamieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, hotele, restauracje itp.) zobowiązany jest  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Olsztyn.
 

czytano: 952 razy

źródło: olsztyn-jurajski.pl

Strona główna

Ilość filmów: 14
dalej
Wyszukiwarka
na stronie   w aktualnościach
link
Ciekawostki

Niepowtarzalna sceneria zamkowego wzgórza i okolic Olsztyna służyła znakomitym reżyserom do kręcenia ujęć znanym filmów: Rękopis znaleziony w ...dalej

Ogloszenia
  • link link link link link link link link link link link link link
  • link
Urząd Gminy Olsztyn (C) 2018