hamburger

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

28 lutego 2022

logo ministerstwa

Miasto i Gmina Olsztyn realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu – 237 150 złotych.
Dofinansowanie – 237 150 złotych.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym
osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystenta. Program ma na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Ponadto program ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest dla:
– Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
– Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do wymienionych.

W ramach Programu zatrudnionych jest dziesięciu asystentów dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Olsztyn.
Do głównych zadań Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należy pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz stymulowanie
do podejmowania aktywności i umożliwienie korzystania z życia społecznego. Korzyści – Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku. Zmniejszenie
wykluczenia osób niepełnosprawnych. Aktywniejsze życie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, rozrywkowym i sportowym.
Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie w okresie 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

logotypy asystent

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2