hamburger

2023 – ROK NOWYCH INWESTYCJI

21 grudnia 2022

logo Gminy Olsztyn - amonit z napisem Olsztyn Słońce Jury

Rada Miejska w Olsztynie jednogłośnie uchwaliła budżet na przyszły rok. W rozwój zainwestujemy 28 mln zł czyli aż 42 procent całego budżetu. Budżet to łącznie ok. 68 mln zł, z których utrzymujemy m.in. szkoły, gospodarkę komunalną, ochotnicze straże pożarne, komunikację, oświetlenie ulic oraz ponosimy wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem budynków gminnych i wynagrodzeniami dla pracowników.

Busem i autobusem
Na komunikację planujemy wydać w przyszłym roku ponad 2,7 mln zł, z czego MPK kosztować będzie ponad 800 tys. zł, a nasza bezpłatna dla użytkowników komunikacja gminna ok. 1,9 mln zł (1,4 mln to dopłata ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Chodzi o rozwój
– 42 procent budżetu przeznaczamy na inwestycje, a to gwarantuje rozwój gminie. To spore wyzwanie, ale takie są oczekiwania Mieszkańców i nasze ambicje – mówi Tomasz Kucharski, burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn.
W pierwszym kwartale 2023 roku rozpoczyna się budowa nowej drogi zamykającej Olsztyn od północy, łączącej ul. Mstowską z ul. Asnyka – ul. Słowackiego oraz prostopadłej do niej ul. Miłosza. Powstanie jezdnia, chodniki, kanalizacja, odwodnienie, oświetlenie i trasa rowerowa.

Prąd ze słońca
W przyszłym roku chcemy zainstalować także na prywatnych domach 140 instalacji fotowoltaicznych dofinansowanych ze środków europejskich (przetarg w trakcie). – A niebawem będą organizowane kolejne zapisy i spotkania z mieszkańcami dotyczące dofinansowania do fotowoltaiki – zapowiada Burmistrz.
W styczniu rozstrzygać będziemy także duży przetarg na skomunikowanie nowego osiedla w Olsztynie (za Ośrodkiem Rekolekcyjnym Święta Puszcza) z drogami wyższej kategorii oraz budowę dróg na jego terenie. W ramach tego zadania przedłużać będziemy także ul. Zieloną i budować ul. Leśną oraz ciąg pieszo – jezdny od Zielonej do ul. Kühna. Koszt tego zadania to prawie 9 mln zł. Budowa infrastruktury umożliwi zabudowę mieszkaniową na tym 15-hektarowym terenie.

Basen dla dzieci i dorosłych
W styczniu ogłaszamy przetarg na projekt i budowę basenu krytego, który planujemy zlokalizować w rejonie szkoły podstawowej w Olsztynie przy ul. Zielonej. Basen w założeniach ma mieć sześć torów o długości 25 m. Niebawem okaże się, czy obiekt od razu wyposażony będzie w saunarium oraz wanny jacuzzi, czy nastąpi to z biegiem czasu.
Całkowity koszt inwestycji basenowej szacujemy na około 20 mln zł. – Nasze dzieci zasługują na to, aby uczyć się pływać tu na miejscu. Tej inwestycji nie da się przecenić. Po godzinach pracy szkół basen będzie dostępny dla wszystkich – zapowiada burmistrz Kucharski.

Obie powyższe inwestycje finansujemy z programu rządowego „Polski Ład”. Na drogi mamy pełne pokrycie wynikające z kosztorysów, a przetarg na basen ograniczymy na razie do stanu surowego i będziemy szukać kolejnych środków.

W przyszłym roku ma ruszyć także budowa drogi z Biskupic w kierunku Choronia, na którą dofinansowanie uzyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przyszły rok to także zakończenie budowy trasy rowerowej przez całe Zrębice (wzdłuż drogi powiatowej) i Krasawę w kierunku na Suliszowice i Jaroszów (dofinansowanie z Unii Europejskiej). Koszt łączny na naszym terenie – 4,3 mln zł.

Zadłużenie
Miasto i Gmina Olsztyn jest zadłużona na minimalnym poziomie. Na koniec tego roku komercyjnego, kredytu do spłaty zostało nam tylko 1 mln zł. Pozostałe zadłużenie to preferencyjna pożyczka (895 tys. zł) w znacznej części umarzalna, pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Gmina od wielu lat nie zaciąga kredytów i także w przyszłym roku nie chciałaby tego robić, a deficyt budżetowy pokryć z wolnych środków, czyli tych które zostaną w budżecie 2023 roku– mówi Tomasz Kucharski.

Planujemy także:
– kompleksową przebudowę szatni przy boisku sportowym w Olsztynie,
– rozbudowę OSP Zrębice o garaż,
– wykup gruntów pod drogi gminne,
– zagospodarowanie terenu w Biskupicach Nowych na cele wypoczynku i rekreacji.

Projektujemy:
– windę w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn,
– poszerzenie i przedłużenie ul. Chorońskiej w Biskupicach wraz z budową chodnika,
– chodnik wzdłuż ul Krótkiej i Zrębskiej w Biskupicach (drogi powiatowe),
– trasę rowerową od granicy gminy Mstów przez Kusięta do Olsztyna wraz z odwodnieniem rejonu „ul. Komornickiej” w Kusiętach,
– rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków,
– oświetlenie kolejnych ulic.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ham2